Ранський Анатолій Петрович

Резюме

Завідувач кафедри хімії та хімічної технології, доктор хімічних наук, професор


Навчання та професійна діяльність:

1971-1976 – навчання у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті (ДХТІ) за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу»

1977-1980 – інженер Проблемної науково-дослідної лабораторії № 1 Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту

1983 – закінчив аспірантуру ДХТІ за спеціальністю «Органічна хімія»

1985 – захист кандидатської дисертації на тему «Дослідження реакції аренальарилімінів і метилгетаренів з сіркою та ариламінами» та присвоєння наукового ступеня кандидата хімічних наук

1980-1986 – асистент кафедри неорганічної хімії ДХТІ

1986-1987 – науковий стажер кафедри органічної хімії Люблянського університету ім. Е. Карделя (Словенія)

1987-1989 – доцент кафедри неорганічної хімії ДХТІ

1989-1992 – докторант кафедри неорганічної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

1992-1995 – доцент кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

1995-2008 – завідувач кафедри органічної хімії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

2003 – захист докторської десертації на тему «Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами» та присвоєння наукового ступеня доктора хімічних наук

2004 – присвоєння вченого звання професора

З 2008 – завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету

З 2015 – професор кафедри хімії та методики викладання хімії Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського


Нагороди, почесні звання та відзнаки:

1993 – індивідуальний грант фонду Дж. Сороса за наукову діяльність

1993 – почесне звання дійсного члена Нью-Йорської академії наук / The NewYork Academy of Sciences. – Dr. A. P. Ranskii

1995 – почесне звання лауреата Міжнародного фонду Дж. Сороса / Ranskiy Anatoliy Petrovich. – Soros Associate Professor

2000 – Почесна грамота Міністерства освіти України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України, плідну науково-педагогічну діяльність та у зв’язку з 70-річчя ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету»

2003 – Почесна грамота ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розвиток науки та з нагоди 50-річчя факультету технології органічних речовин

2009 – Грамота Вінницької ОДА за плідну і творчу роботу в підготовці та проведенні ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2009 – Грамота ВНТУ за значні досягнення в науково-дослідній роботі у 2008-2009 навчальному році

2010 – Грамота ВНТУ за значні досягнення в розбудові університету та з нагоди 50-річчя ВНТУ

2010 – Почесна грамота ВНТУ за багаторічну сумлінну працю у колективі університету та з нагоди 60-річчя від дня народження

2011 – Грамота Вінницької ОДА за плідну і творчу роботу в підготовці та проведенні ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2012 – Грамота Вінницької ОДА за плідну і творчу роботу в підготовці та проведенні ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2012 – Подячний лист Миколаївської міської ради за активну участь у науково-практичній конференції «Шляхи забезпечення екологічної безпеки населених пунктів України»

2013 – Подяка Міністерства екології та природних ресурсів за високий професіоналізм та активну громадську позицію, гуманність, мужність, честь, розв’язання важливих проблем охорони здоров’я людини, організвцію плідної співпраці з громадами, поширення екологічно сталої моделі розвитку та охорону навколишнього середовища

2015 – Подяка народного депутата України О. Єднака за визначні успіхи у природоохоронній діяльності та у підготовці висококваліфікованих фахівців-екологів на благо України

2015 – Грамота Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України за активну природоохоронну діяльність та участь у організації V-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю

2020 – Нагрудний знак "Відмінник освіти"


Область наукових інтересів:

  • Синтез та дослідження N-, О- та S-вмісних органічних речовин та реакцій їх комплексоутворення з 3d- та 4f-металами в органіних та водно-органічних розчинниках
  • Розробка наукових основ ресурсо- та енергозберігаючих технологій та знешкодження екологічно небезпечних промислових відходів


Публікації:

Є автором понад 450 наукових праць.З них:

13 навчальних посібників (3 - з грифом МОНУ); 44 навчально-методичних видань; 9 монографій; 132 наукові статті; 80 авторських свідоцтв і патентів; 11 депонованих рукописів; понад 180 тез доповідей на міжнародних симпозіумах та науково-технічних конференціях