Ранський Анатолій Петрович

Викладач ВНТУ

Резюме

1971-1976 – навчання у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті (ДХТІ) за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу»
1977-1980 – інженер Проблемної науково-дослідної лабораторії № 1 Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту
1983 – закінчив аспірантуру ДХТІ за спеціальністю «Органічна хімія»
1985 – захист кандидатської дисертації на тему «Дослідження реакції аренальарилімінів і метилгетаренів з сіркою та ариламінами» та присвоєння наукового ступеня кандидата хімічних наук
1980-1986 – асистент кафедри неорганічної хімії ДХТІ
1986-1987 – науковий стажер кафедри органічної хімії Люблянського університету ім. Е. Карделя (Словенія)
1987-1989 – доцент кафедри неорганічної хімії ДХТІ
1989-1992 – докторант кафедри неорганічної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
1992-1995 – доцент кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
1995-2008 – завідувач кафедри органічної хімії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
2003 – захист докторської десертації на тему «Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами» та присвоєння наукового ступеня доктора хімічних наук
2004 – присвоєння вченого звання професора
2008 – 2021 завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету
З 2021 – професор кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля Вінницького національного технічного університету

 

Публікацій 245

Електронна пошта a.ranskyi@vntu.edu.ua