Ранський Анатолій Петрович

Резюме

Завідувач кафедри хімії та хімічної технології, доктор хімічних наук, професор, Соросівський лауреат

Навчання та спеціалізація:
1971 - 1976 рр. студент Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. Інженер хімік-технолог за спеціалізацією ТООНС (технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу). Диплом Б-1 № 703594.
1979 - 1983 рр. аспірант кафедри ТООНС Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. 
В 1985 захистив дисертацію "Реакція аренальарилімінів і метилгетаренів із сіркою і ариламінами" і здобув вчений ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія, диплом ХМ № 014409.
1986 - 1987 рр. науковий стажер Люблянського університету ім. Е. Карделя (СФРЮ) по кафедрі органічної хімії. Науковий керівник  академік СФРЮ, Республіки Хорватії та Республіки Словенії  М. Тішлер.
1989 - 1992 рр. докторант Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту по кафедрі неорганічної хімії.
В 2003 р. захистив дисертацію "Координаційні сполуки деяких 3d - металів з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами" і здобув вчений ступінь доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія, диплом ДД № 002941.

Виробнича діяльність:
1977 - 1980 рр. інженер Проблемної науково-дослідної лабораторії №1 Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту у відділі синтезу стабілізаторів полімерних матеріалів (науковий керівник д.х.н., проф. Бурмістров С. І.) 
1980 - 1986 рр. асистент кафедри неорганічної хімії Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. 
1987 - 1995 рр. доцент кафедри неорганічної хімії Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. 
З 1995 р. по 2008 р. професор, завідувач кафедри органічної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ).
З 2008 р. професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.

Вчені звання:
Доцент по кафедрі неорганічної хімії з 1989 р. Диплом ДЦ № 020023
Професор по кафедрі органічної хімії з 2004 р., диплом ПР № 003016
Соросівський доцент з 1995 р., (почесне звання)
Дійсний член Нью-Йоркської академії наук з 1994 р. (почесне звання)

Міжнародні премії та гранти:
1993 р. - індивідуальний грант за наукову діяльність фонду Дж. Сороса.
1994 р. - грант Соросівского доцента № АРИ 053085.

Область наукових інтересів:
  • Синтез та дослідження N-, О- та S-вмісних органічних речовин та реакцій їх комплексоутворення з 3d- та 4f-металами в органіних та водно-органічних розчинниках
  • Розробка наукових основ ресурсо- та енергозберігаючих технологій та знешкодження екологічно небезпечних промислових відходів
  • Низькотемпературний піроліз твердих побутових відходів
Публікації:
Є автором понад 300 наукових праць.
З них: 12 навчальних посібників (3 - з грифом МОНУ), 20 методичних вказівок, 9 монографій, 115 наукових статей; 64 авторських свідоцтв СРСР і патентів України; понад 180 тез доповідей на міжнародних симпозіумах та науково-технічних конференціях.