Ранський Анатолій Петрович

Викладач ВНТУ

Публікації

Книги (3)

1. Ранський А. П. Органічна хімія. Збірник задач [Текст] / А. П. Ранський, С. П. Прокопчук, Т. С. Тітов. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 99 с.
2. Управління та поводження з відходами [Текст]. Ч. 1. Технології знезараження непридатних пестицидів : навчальний посібник / В. Г. Петрук, А. П. Ранський, І. В. Васильківський [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 265 с.
3. Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів [Текст] : монографія / під ред. д.т.н., проф. Петрука В. Г. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. – 254 с.

Монографії (1)

1. Діденко, Н. О. Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами : монографія / Н. О. Діденко, А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 112 с.

Навчальні посібники (3)

1. Ранський А. П. Органічна хімія і екологія [Текст]. Частина 1. Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні : навчальний посібник / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 120 с.
2. Ранський А. П. Органічна хімія і екологія [Текст]. Частина 2. Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні : навчальний посібник / А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 249 с.
3. Ранський А. П. Органічна хімія. Теорія та практика [Текст] : навчальний посібник / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко ; під ред. А. П. Ранського. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 210 с.

Патенти (76)

1. Пат. 154133 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних бензойної кислоти [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, Т. І. Сидорук, М. В. Хутько, О. М. Сандул (Україна). – № u 2023 01637 ; заявл. 12.04.2023 ; опубл. 11.10.2023, Бюл № 41. – 6 с. : табл.
2. Пат. 154638 UA, МПК C10M 177/00, C10M 113/02. Спосіб одержання пластичного мастила [Текст] / А. П. Ранський, Б. В. Коріненко, О. А. Гордієнко, В. І. Савуляк (Україна). – № u 2023 01636 ; заявл. 12.04.2023 ; опубл. 29.11.2023, Бюл. № 48. – 5 с. : табл.
3. Пат. 152502 UA, МПК C01G 53/00. Спосіб синтезу станумвмісних координаційних сполук ніколу(ІІ) з N,N`- біс(саліциліден)семікарбазидом [Текст] / Т. І. Сидорук, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський, Т. І. Ющенко (Україна). – № u 2022 00004 ; заявл. 04.01.2022 ; опубл. 15.02.2023, Бюл. № 7. – 6 с. : табл.
4. Пат. 146975 UA, МПК C10M 175/02 ; C01B 32/00 ; B01J 20/34. Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних олив [Текст] / О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, А. П. Ранський, Б. В. Коріненко, О. В. Петров (Україна). – № u 2020 07009 ; заявл. 02.11.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 6 с. : табл.
5. Пат. 142299 UA, МПК C01G 19/00, C01G 3/14, C07C 281/06. Спосіб синтезу станумвмісних координаційних сполук купруму(ІІ) з N,N`- БІС(саліциліден)семикарбазидом [Текст] / Т. І. Сидорук, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський, Т. І. Ющенко (Україна). – № u 2019 12110 ; заявл. 21.12.2019 ; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. – 5 с. : табл.
6. Пат. 142719 UA, МПК C01G 55/00, C01G 29/00. Спосіб синтезу стибій(ІІІ)- та бісмут(ІІІ)вмісних координаційних сполук ніколу(ІІ) з N,N`-БІС(саліциліден)семикарбазидом [Текст] / Т. І. Сидорук, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський (Україна). – № u 2019 11891 ; заявл. 13.12.2019 ; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12 – 5 с. : табл.
7. Пат. 134391 UA, МПК C01B 32/30, C01B 32/36, B01J 20/34. Спосіб регенерації суміші активованого вугілля та кізельгуру від органічних забруднювачів [Текст] / А. П. Ранський, О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Р. Д. Крикливий, Т. С. Тітов (Україна). – № u 2018 12909, заявл. 26.12.2018 , опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с. : табл.
8. Пат. 139177 UA, МПК C01B 17/22 ; C01B 17/16. Спосіб очищення промислової стічної води від сульфід- та гідросульфід-іонів [Текст] / А. П. Ранський, О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, Д. Р. Церклевич, Б. В. Корнієнко (Україна). – № u 2019 06138 ; заявл. 03.06.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. – 6 с. : табл.
9. Пат. 139177 UA, МПК C01B 17/22, C01B 17/16. Спосіб очищення промислової стічної води від сульфід- та гідросульфід-іонів [Текст] / А. П. Ранський, О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, Д. Р. Церклевич, Б. В. Корнієнко (Україна). – № u 2019 06138 ; заявл. 03.06.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. – 6 с. : табл.
10. Пат. 126163 UA, МПК C01G 55/00. Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук [Текст] / А. П. Ранський, Т. І. Панченко, М. В. Євсєєва (Україна). – № u 2017 12879 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. - 6 с. : табл.
11. Пат. 129207 А UA, МПК C01G 55/00. Спосіб синтезу стибій(III) та бісмут(III)вмісних координаційних сполук купруму(II) з N,N`- біс(саліциліден)семикарбазидом [Текст] / М. В. Євсєєва, Т. І. Панченко, А. П. Ранський (Україна). - № u 2018 04132 ; заявл. 16.04.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. - 5 с.
12. Пат. 129202 А UA, МПК C01G 55/00. Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук купруму (II) та ніколу (II) з N,N`-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом [Текст] / Т. І. Панченко, А. П. Ранський, М. В. Євсєєва (Україна). - № u 2018 04083 ; заявл. 16.04.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. - 6 с.
13. Пат. 120124 UA, МПК G01N 31/16. Спосіб визначення сірководню та летких меркаптанів в газовому конденсаті [Текст] / Й. Й. Білинський, А. П. Ранський, О. С. Городецька, В. П. Білинська (Україна). - № u 201703775 ; заявл. 18.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
14. Пат. 93605 UA, МПК A01N 37/18, C01G 9/00, A01P 21/00. Біс(N-р-толуїдато тіобензойної кислоти)цинку, який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин [Текст] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко, О. А. Гордієнко (Україна). - № u201404277 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 6 с. : табл.
15. Пат. 93606 UA, МПК A01N 37/18, A01P 21/00. Застосування п-толуїдиду тіобензойної кислоти як стимулятора росту сільськогосподарських рослин [Текст] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко, О. А. Гордієнко (Україна). - № u201404285 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 5 с. : табл.
16. Пат. 93607 UA, МПК A01N 37/18, C01G 3/00, A01P 21/00. Біс(N-фенілтіопіколінамідато)купруму(ІІ), який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин [Текст] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко (Україна). - № u201404290 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 6 с. : табл.
17. Пат. 93610 UA, МПК C01B 21/00. Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю [Текст] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов, І. І. Безвозюк, О. К. Балалаєв (Україна). - № u201404296 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 4 с. : табл.
18. Пат. 93609 UA, МПК A01N 37/18. Біс(N-р-анізидато тіобензойної кислоти)купруму(ІІ), який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин [Текст] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко, Т. І. Панченко (Україна). - № u201404294 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 6 с. : табл.
19. Пат. 93608 UA, МПК C01B 21/00. Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю [Текст] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов, С. П. Прокопчук, Т. М. Авдієнко (Україна). - № u201404292 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 4 с. : табл.
20. Пат. 93611 UA, МПК A01N 37/18, C01G 51/00, A01P 21/00. Біс(N-р-толуїдато тіобензойної кислоти)кобальту(II), сольватованого ізопропіловим спиртом, який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин [Текст] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко, О. А. Гордієнко (Україна). - № u201404308 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 6 с. : табл.
21. Пат. 93612 UA, МПК A01N 37/18. Біс(бензімідазол-2-N-феніл)карботіоамідато кобальту(II), який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин [Текст] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко (Україна). - № u201404310 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 6 с. : табл.
22. Пат. 83254 UA, МПК C08F 2/24, C08F 220/14, C08F 220/18. Спосіб отримання клейових дисперсій (спів)полімерів [Текст] / А. П. Ранський, А. М. Чорнопищук (Україна). - № u201304454 ; заявл. 09.04.2013 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. - 6 с. : табл.
23. Пат. 85826 UA, МПК C10G 1/02, F23G 5/027. Спосіб переробки органічних побутових відходів методом піролізу [Текст] / В. А. Бортишевський, І. М. Буговський, Д. В. Гладковський, С. М. Килимистий, А. П. Ранський (Україна). - № u 2013 11942 ; заявл. 11.10.2013 ; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22. - 5 с. : табл.
24. Пат. 71736 UA, МПК C02F 1/58, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та бісмуту промивних вод гальванічних виробництв [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, С. П. Прокопчук, О. В. Полонець, Т. С. Тітов (Україна). - № u201200209 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : табл.
25. Пат. 71740 UA, МПК C02F 1/58, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і ніколу промивних вод гальванічних виробництв [Текст] / А. П. Ранський, О. В. Полонець, М. В. Євсєєва, Т. С. Тітов, О. А. Гордієнко, Т. І. Ющенко (Україна). - № u201200227 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : табл.
26. Пат. 71742 UA, МПК C02F 1/58, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв [Текст] / А. П. Ранський, О. В. Полонець, Н. С. Звуздецька, О. А. Гордієнко, Т. І. Ющенко, А. В. Горобець (Україна). - № u201200231 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : табл.
27. Пат. 71743 UA, МПК C02F 1/58, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі купруму та цинку промивних вод гальванічних виробництв [Текст] / А. П. Ранський, Н. С. Звуздецька, О. В. Полонець, Т. С. Тітов, М. В. Євсєєва (Україна). - № u201200232 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : табл.
28. Пат. 66945 UA, МПК B09B 3/00, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів нікелю(II) з промивних вод електрохімічного нікелювання [Текст] / А. П. Ранський, С. Й. Ткаченко, Т. І. Панченко, О. А. Гордієнко, О. В. Полонець (Україна). - № u201108119 ; заявл. 29.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 3 с.
29. Пат. 66946 UA, МПК B09B 3/00, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів міді(II) з промивних вод електрохімічного мідніння [Текст] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька, О. В. Полонець (Україна). - № u201108120 ; заявл. 29.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 3 с.
30. Пат. 69634 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичного фосфоровмісного пестицидного препарату диметоат [Текст] / А. П. Ранський, Р. В. Петрук (Україна). - № u201111880 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 5 с. : табл.
31. Пат. 69635 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичного фосфоровмісного пестицидного препарату диметоат [Текст] / А. П. Ранський, Р. В. Петрук (Україна). - № u201111881 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 5 с. : табл.
32. Пат. 69639 UA, МПК C01B 21/00. Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю [Текст] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов, О. В. Бондарчук (Україна). - № u201111887 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 5 с. : табл.
33. Пат. 69645 UA, МПК C01B 21/00. Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю [Текст] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов, І. І. Безвозюк, О. В. Полонець (Україна). - № u201111896 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 7 с. : табл.
34. Пат. 69780 UA, МПК C01B 21/00. Спосіб утилізації сірковуглецю головної фракції коксохімічних виробництв та пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов, О. А. Гордієнко (Україна). - № u201113233 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 7 с.Пат. 69780 UA, МПК C01B 21/00. Спосіб утилізації сірковуглецю головної фракції коксохімічних виробництв та пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов, О. А. Гордієнко (Україна). - № u201113233 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 7 с. : табл.
35. Пат. 70039 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв та пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов (Україна). - № u201113204 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10. - 7 с. : табл.
36. Пат. 71734 UA, МПК C02F 1/58, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі аргентуму та стибію промивних вод гальванічних виробництв [Текст] / А. П. Ранський, О. В. Полонець, С. П. Прокопчук, Р. В. Петрук, А. В. Горобець (Україна). - № u201200207 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : табл.
37. Пат. 71735 UA, МПК C02F 1/58, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та цинку промивних вод гальванічних виробництв [Текст] / А. П. Ранський, Н. С. Звуздецька, О. В. Полонець, С. П. Прокопчук, Р. В. Петрук (Україна). - № u201200208 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : табл.
38. Пат. 65804 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб вилучення іонів цинку із промивних вод електрохімічного цинкування та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів [Текст] / А. П. Ранський, Р. В. Петрук, Д. В. Степанов, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, О. В. Полонець (Україна). - № u201108329 ; заявл. 04.07.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23. - 3 с.
39. Пат. 95681 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидного препарату на основі етиламонієвої солі 3,6-дихлорпіколінової кислоти [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, О. В. Резніченко (Україна). - № a200911672 ; заявл. 16.11.2009 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16. - 4 с. : табл.
40. Пат. 96323 UA, МПК B09B 3/00, A62D 3/00. Спосіб переробки пестицидного препарату на основі діетаноламонієвої солі 2-оксо-4-хлорбензтіазолініл-3-оцтової кислоти [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, О. В. Резніченко (Україна). - № a200911673 ; заявл. 16.11.2009 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 4 с. : табл.
41. Пат. 47065 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних -арил(гетарил)оцтової кислоти [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька (Україна). - № u200909021 ; заявл. 31.08.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. - 3 с. : табл.
42. Пат. 48145 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлоровмісних арилкарбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, С. П. Прокопчук (Україна). - № u200909020 ; заявл. 31.08.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5. - 4 с. : табл.
43. Пат. 48146 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних піридилкарбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, О. В. Резніченко, С. В. Пелішенко (Україна). - № u200909023 ; заявл. 31.08.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 4. - 7 с. : табл.
44. Пат. 49561 UA, МПК C11B 9/02, C11B 1/10. Спосіб отримання кукурудзяного масла екстракцією [Текст] / А. П. Ранський, С. В. Пелішенко, Н. С. Звуздецька, П. В. Солдатенков (Україна). - № u200911046 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8. - 3 с.
45. Пат. 48144 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва (Україна). - № u200909019 ; заявл. 31.08.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5. - 4 с. : табл.
46. Пат. 43462 UA, МПК C01B 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю [Текст] / А. П. Ранський, В. В. Лук`яненко, А. В. Лук`яненко, В. М. Бондарук (Україна). - № u200811292 ; заявл. 18.09.2008 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16. - 4 с.
47. Пат. 43463 UA, МПК C01B 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю [Текст] / А. П. Ранський, В. В. Лук`яненко, А. В. Лук`яненко, В. М. Бондарук (Україна). - № u200811294 ; заявл. 18.09.2008 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16. - 3 с.
48. Пат. 33393 UA, МПК C08L 77/00. Застосування комплексних сполук міді (II) на основі N - арил-, N -алкіламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуючої домішки до ароматичних поліамідів [Текст] / В. І. Ситар, А. П. Ранський, О. В. Стовпник, О. Г. Панасюк (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № u200800397 ; заявл. 11.01.2008 ; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. - 4 с.
49. Пат. 81533 UA, МПК C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 139/00, C10M 141/00, C10M 125/02, C08K 13/02, C08K 5/00, C09D 7/12 , C09D 177/00. Комплексна сполука міді (II) на основі N-алкіл- або N-ариламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад для антифрикційного покриття [Текст] / В. І. Ситар, А. П. Ранський, О. В. Стовпник, О. Г. Панасюк (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № a200603035 ; заявл. 21.03.2006 ; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. - 6 с. : табл.
50. Пат. 81834 UA, МПК C08K 13/02, C09D 7/12, C10M 125/02, C08K 5/00, C09D 177/00, C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 139/00, C10M 141/00. Змішанолігандні комплексні сполуки міді (III) з ариламідами бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуюча домішка до ароматичних полімідів та склад для антифрикційного покриття [Текст] / В. І. Ситар, А. П. Ранський, О. Г. Панасюк, О. В. Стовпник (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № a200603053 ; заявл. 21.03.2006 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3. - 6 с. : табл.
51. Пат. 19869 UA, МПК B09B 3/00. Комплексний розчинник для флексографії [Текст] / А. П. Ранський, М. В. Кучук (Україна). - № u200510415 ; заявл. 04.11.2005 ; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. - 4 с.
52. Пат. 78734 UA, МПК C10G 75/00, C23F 11/10. Спосіб денатурації нижчих спиртів жирного ряду як інгібіторів гідратоутворення при газодобуванні [Текст] / Є. М. Бакулін, Б. Б. Синюк, Я. І. Сенишин, В. В. Дячук, І. С. Атаманчук, І. І. Хомин, А. І. Мороз, М. Ф. Кичигін, В. Є. Рябцев, А. П. Ранський, А. П. Бордій (Україна) ; заявник і патентовласник Товариство з обмеженою відповідальністю "НТВ Інтерпрайсіз". - № 20040705475 ; заявл. 07.07.2004 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5. - 4 с. : табл.
53. Пат. 78947 UA, МПК C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 135/00, C10M 139/00. Комплексна сполука ариламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти з сіллю міді (І) як модифікуюча домішка до ароматичних поліамідів та склад для антифрикційного покриття [Текст] / В. І. Ситар, А. П. Ранський, О. Г. Панасюк, О. В. Стовпник (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № a200603030 ; заявл. 21.03.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5. - 3 с. : табл.
54. Пат. 80065 UA, МПК C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 135/00, C10M 139/00. Метал-хелат міді (II) з ариламідом бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуюча домішка до ароматичних поліамідів та склад для антифрикційного покриття [Текст] / В. І. Ситар, А. П. Ранський, О. В. Стовпник, О. Г. Панасюк (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № a200603014 ; заявл. 21.03.2006 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12. - 6 с. : табл.
55. Пат. 80636 UA, МПК C07F 1/00, C08G 79/00, C08L 77/00, C10M 139/00, C10M 141/00, C10M 155/00, C10M 161/00, C08K 13/02, C09D 177/00, C09D 7/12. Полімерні метал-хелати міді (ІІ) на основі біс-тіоамідів - похідних бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад для антифрикційного покриття [Текст] / В. І. Ситар, А. П. Ранський, О. Г. Панасюк, О. В. Стовпник (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № a200603056 ; заявл. 21.03.2006 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 6. - 4 с. : табл.
56. Пат. 81354 UA, МПК C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 139/00, C10M 141/00, C10M 125/02, C08K 13/02, C08K 5/00, C09D 7/12, C09D 177/00. Комплексна сполука міді (II) на основі N-арил- або N-алкіламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад антифрикційного покриття [Текст] / В. І. Ситар, А. П. Ранський, О. В. Стовпник, О. Г. Панасюк (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № a200603012 ; заявл. 21.03.2006 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21. - 6 с. : табл.
57. Пат. 75667 UA, МПК B09B 3/00, A62D 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів (ПП) на основі похідних арилокси-, арил- та алкілкарбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, О. Г. Панасюк (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 2004010057 ; заявл. 08.01.2004 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 4 с.
58. Пат. 75668 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі заміщених сим-триазинів [Текст] / А. П. Ранський, О. Г. Панасюк, М. В. Бурмістр, В. В. Лук`яненко, О. В. Сандомирський (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 2004010063 ; заявл. 08.01.2004 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 3 с.
59. Пат. 75669 UA, МПК B09B 3/00, A62D 3/00. Комплексна сполука міді (II) на основі N-алкіл- або N-ариламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад для антифрикційного покриття [Текст] / А. П. Ранський, О. Г. Панасюк, М. В. Герасименко, Л. Н. Щебітченко (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 2004010064 ; заявл. 08.01.2004 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 4 с.
60. Пат. 75930 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, О. Г. Панасюк (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 2004010065 ; заявл. 08.01.2004 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6. - 4 с.
61. Пат. 76472 UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки багатокомпонентних пестицидних препаратів [Текст] / А. П. Ранськи, О. Г. Панасюк, М. В. Бурмістр, В. В. Лук`яненко, Л. Н. Шебітченко, О. В. Сандомирський (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 20040100385 ; заявл. 08.01.2004 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 3 с.
62. Пат. 68737 А UA, МПК C01B 21/16, C01B 21/20. Спосіб сумісної утилізації гідразинвмісних компонентів та азотнокислотних окислювачів рідинного ракетного палива [Текст] / А. П. Ранський, О. Г. Панасюк, А. Б. Шестозуб, О. П. Алексанов, В. Г. Созонтов, В. І. Ільченко, О. С. Коротков, А. М. Власов, М. Ю. Вакуленко, Л. М. Шиман (Україна). - № 2003109348 ; заявл. 17.10.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8. - 3 с.
63. Пат. 69515 А UA, МПК C01B 21/16, C01B 21/20. Спосіб утилізації компонентів ракетного палива на основі гідразіну та його похідних [Текст] / О. Г. Панасюк, А. П. Ранський, В. І. Ільченко, О. С. Коротков, М. Ю. Вакуленко (Україна). - № 2000116818 ; заявл. 29.11.2000 ; опубл. 15.09.2004, Бюл. № 9. - 4 с.
64. Пат. 56618 UA, МПК C02F1/62. Спосіб очистки промислових стічних вод [Текст] / А. П. Ранський, І. Л. Плоксієнко, В. П. Шрам, Л. Н. Шебітченко, О. В. Гайдідей (Україна) ; заявник і патентовласник Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. - № 4917795/SU ; заявл. 01.08.2002 ; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5. - 5 с. : табл.
65. Пат. 52311 А UA, МПК С23С 22/02. Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та механізмів [Текст] / І. Г. Плошенко, О. А. Митрохін, А. П. Ранський, О. В. Гайдідей, О. Г. Панасюк (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 2002042740 ; заявл. 05.04.2002 ; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12. - 3 с. : табл.
66. Пат. 34805 А UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин [Текст] / А. П. Ранський, О. Г. Панасюк, Л. Н. Шебітченко, О. В. Побірченко, С. Р. Бойко, М. П. Сухой (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 99073882 ; заявл. 08.07.1999 ; опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2. - 4 с. : табл.
67. Пат. 34806 А UA, МПК C01B 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю [Текст] / А. П. Ранський, О. Г. Панасюк, М. Ф. Ткачук, О. В. Побірченко, С. Р. Бойко, Л. Н. Шебітченко, Л. С. Герина ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет (Україна). - № 99073883 ; заявл. 08.07.1999 ; опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2. - 3 с.
68. Пат. 34884 А UA, МПК C10M 105/00, C10M 135/00. Контактне мастило для ультразвукових вимірювальних приладів [Текст] / О. Г. Панасюк, А. П. Ранський, Л. Н. Шебітченко, В. Й. Гронський, В. В. Селянин, Є. І. Степаненко, А. Ф. Шадов (Україна). - № 99074066 ; заявл. 15.07.1999 ; опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2. - 5 с.
69. Пат. 22286 А UA, МПК C10M 105/00, C10M 133/54 . Мастильна композиція [Текст] / І. Г. Плошенко, О. В. Побірченко, А. П. Ранський, О. Б. Моносов, О. Г. Панасюк (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 97052474 ; заявл. 28.05.1997 ; опубл. 03.02.1998, Бюл. № 0. - 4 с.
70. Пат. 25367 А UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидів на основі трихлороцтової кислоти [Текст] / А. П. Ранський, М. П. Сухий, О. В. Гайдідей (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 96010263 ; заявл. 23.01.1996 ; опубл. 25.12.1998, Бюл. № 6. - 3 с.
71. Пат. 20133 А UA, МПК B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин [Текст] / М. П. Сухий, А. П. Ранський, В. І. Овчаров, Л. В. Шаповалова, І. В. Рябченко, О. М. Орел (Україна) ; заявник і патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. - № 95083672 ; заявл. 04.08.1995 ; опубл. 25.12.1997, Бюл. № 6. - 4 с.
72. Пат. 5291 UA, МПК C07C 45/45, C08G 12/00. Спосіб одержання карбамідоформальдегідної смоли, яка містить неорганічну сполуку [Текст] / С. І. Виходцев, Б. І. Мельников, А. П. Ранський (Україна) ; заявник і патентовласник Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. - № 4917795/SU ; заявл. 06.03.1991 ; опубл. 28.12.1994, Бюл. № 7. - 6 с. : табл.
73. А. c. 1409643 А1 SU, МПК C10M 141/08, C10M 135:14, C10M 129:72, C10N 10:02, 30:06. Смазочная композиция [Текст] / Б. А. Бовыкин, И. Г. Площенко, А. П. Ранский, А. А. митрохин, А. Я. Штанько, С. П. Суховой, В. Д. Седлецкий (СССР). - № 4029319/31-04 ; заявл. 26.02.1986 ; опубл. 15.07.1988, Бюл. № 26. - 4 с.
74. А. c. 1121261 А SU, МПК C07D 263/58, C07D 215/16, C07D213/60, C07D 277/68, A01N 37/18. Способ получения ариламидов гетерилтиокарбоновых кислот [Текст] / С. И. Бурмистров, Л. Г. Романвская, А. П. Ранский, Т. Я. Мащенко (СССР). - № 3506165/23-04 ; заявл. 28.10.1982 ; опубл. 30.10.1984, Бюл. № 40. - 5 с.
75. Пат. 49563 UA, МПК C12F 3/10. Cпосіб переробки сивушної фракції спиртових виробництв [Текст] / А. П. Ранський, С. В. Пелішенко, П. В. Солдатенков (Україна). - № u200911048 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8. - 2 с.
76. Пат. 96324 UA, МПК B09B 3/00, A62D 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі алкіл(діалкіл)амонієвих солей хлорвмісних арилкарбонових кислот [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, О. В. Резніченко (Україна). - № a2009117186 ; заявл. 16.11.2009 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 4 с. : табл.

Статті (83)

1. Альтернативна енергетика: отримання паливних брикетів із пірокарбону термодеструкції полімерних відходів [Текст] / А. П. Ранський, Б. В. Коріненко, О. А. Гордієнко, В. О. Євдокименко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2023. – № 1. – С. 13–20
2. Ранський А. П. Альтернативна енергетика: отримання синтез-нафти в процесі піролізної переробки поліпропіленових відходів [Текст] / А. П. Ранський, Б. В. Коріненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2023. – № 2. – С. 6–14
3. Особливості термодеструкції вторинної полімерної сировини [Текст] / Б. В. Коріненко, О. С. Худоярова, М. В. Хутько, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 1. – С. 29-36.
4. Особливості термодеструкції вторинної полімерної сировини [Текст] / [Б. В. Коріненко, О. С. Худоярова, М. В. Хутько, А. П. Ранський] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 1. – С. 29–36
5. Охолоджуючі рідини з покращеними екологічними та експлуатаційними властивостями [Текст] / [М. В. Хутько, О. А. Гордієнко, Т. І. Сидорук, А. П. Ранський] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 3. – С. 32–40
6. Циркулярна економіка та термохімічна конверсія твердих відходів [Текст] / [Б. В. Коріненко, О. С. Худоярова, К. Ю. Гура, А. П. Ранський] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 4. – С. 7–19
7. Khudoyarova O. Technology of complex sorption treatment of industrial wastewater from sulphide and Copper(II)-iones [Text] / O. Khudoyarova, A. Ranskiy, O. Gordienko // Water and Water Purification Technologies. Scientific and Technical News. – 2021. – Vol. 30, № 2. – P. 18–26
8. Integration of Technological Cycles of Industrial Waste Processing [Text] / O. Khudoyarova, A. Ranskiy, B. Korinenko [etc.] // Journal of Ecological Engineering. – 2021. – Vol. 22, № 6. – P. 209–213.
9. Коріненко Б. В. Каталіз низькотемпературного піролізу полімерних відходів / Б. В. Коріненко, А. П. Ранський, О. С. Худоярова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 5. – С. 27–37
10. Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами [Текст] / [О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 1. – С. 13–22
11. Adsorptive regeneration of used industrial oils [Text] / O. Khudoyarova, O. Gordienko, T. Titov [etc.] // Problems of Tribology. – 2020. – Vol. 25, № 2/96. – P. 19–24
12. Модифікація поверхні сумішевих сорбентів сульфід- іонами для очищення гальванічних промивних вод процесу міднення [Текст] / О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. І. Сидорук [та ін.] // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2020. – № 2. – С. 36–46
13. Худоярова О. С. Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами [Текст] / О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 1. – С. 13-22. Худоярова О. С., Гордієнко О. А., Тітов Т. С., Ранський А. П., Крикливий Р. Д. Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 1. С. 13-22.
14. Матричний синтез комплексних сполук купруму(ІІ) та кадмію(ІІ) з саліциліденсемикарбазоном [Текст] / Т. І. Панченко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський [та ін.] // Вопросы химии и химической технологии. – 2018. – Т. 120, № 5. – С. 46–52.
15. Діденко Н. О. Вплив комплексних сполук купруму(ІІ), кобальту(ІІ) та цинку з ароматичними і гетероциклічними тіоамідами на посівні властивості деяких сільськогосподарських культур [Текст] / Н. О. Діденко, А. П. Ранський // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2018. – № 2. – С. 17-23.
16. Діденко Н. О. Ріст регулювальна активність комплексів купруму(ІІ) з деякими тіоамідами [Текст] / Н. О. Діденко, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 4. – С. 28–35.
17. Synthesis, structure and properties of Copper(II) chelates with benzimidazole-2-N-arylcarbothioamides [Текст] / O. Gordienko, T. Titov, A. Ranskiy, O. Gumenchuk // Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, № 2. – P. 176-181.
18. Дослідження трибохімічної системи «бронза БрАЖ 9-4 - тіоамід - олива І-20А - сталь 45» [Текст] / О. А. Гордієнко, Н. О. Діденко, Т. С. Тітов [та ін.] // Проблеми трибології. – 2018. – Т. 88, № 2. – С. 89–93.
19. Діденко Н. А. Ріст регулювальна активність комплексів Купруму(ІІ) з деякими тіоамідами [Текст] / Н. А. Діденко, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 4. – С. 28-35.
20. Дослідження трибохімічної системи «бронза БрАЖ 9-4 – органічний додаток – олива І-20А – сталь 45» [Текст] / О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, А. П. Ранський, О. В. Диха // Проблеми трибології. – 2017. – № 2. – С. 43–49.
21. Ранський А. Модифікування та комплексне використання вторинних промислових ресурсів як поліфункціональних додатків до вуглеводневих матеріалів [Текст] / А. Ранський, О. Гордієнко, Т. Тітов // Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів : монографія / за заг. ред. проф. С. Бойченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Розд. ІІ. - С. 181–184.
22. Євсєєва М. В. Гетерометалеві стибій(ІІІ) та бісмут(ІІІ)вмісні координаційні сполуки купруму(ІІ) і ніколу(ІІ) з N,N`-біс(саліциліден)семикарбазидом [Текст] / М. В. Євсєєва, Т. І. Панченко, А. П. Ранський // Український хімічний журнал. – 2017. – Т. 83, № 6. – С. 81–88.
23. Технологія отримання ксантогенатів металів із відходів коксохімічних виробництв [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, Т. С. Тітов, Й. Й. Білинський // Хімічна промисловість України. – 2017. – Т. 139, № 2. – С. 57–64.
24. Ranskiy A. P. Synthesis of heterocyclic thioamides and copper(ii) coordination compounds based on them [Text] / A. P. Ranskiy, N. O. Didenko, O. A. Gordienko // Chemistry & Chemical Technology. - 2017. - Vol. 11, No. 1. - P. 11-18.
25. Ранський А. П. Транс-ефект і структурні перетворення в квадратно-площинних тіоамідних комплексах [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Н. О. Діденко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 2. - С. 22-27.
26. Сульфурвмісні комплексони як потенційні антидоти при отруєнні сполуками меркурію [Текст] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко, О. А. Гордієнко, Т. М. Авдієнко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 812. – С. 36–43.
27. Ранський А. П. Транс-ефект і структурні перетворення в квадратно-площинних тіоамідних комплексах [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Н. О. Діденко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 2. – 22–27.
28. Взаємодія сильних мінеральних та органічних кислот з гетероциклічними тіоамідами [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Н. О. Діденко [та ін.] // Український хімічний журнал. – 2014. – Т. 80, № 9. – С. 61–65.
29. Ранський А. П. Каталіз реакції переестерифікації природних тригліцеридів [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 5. - С. 76-82.
30. Діденко Н. О. Прямий синтез комплексів з нульвалентного кобальту та органічних сполук [Текст] / Н. О. Діденко, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 2. - С. 11-20.
31. Ранський А. П. Каталіз реакції переестерифікації природних тригліцеридів [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 5. – 76–82.
32. Діденко Н. О. Прямий синтез комплексів з нульвалентного Кобальту та органічних сполук [Текст] / Н. О. Діденко, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 2. – 11–20.
33. Технологічний дизайн присадок до індустріальних олив, отриманих реагентною переробкою високотоксичних промислових відходів [Текст] / Т. С. Тітов, А. П. Ранський, О. В. Диха [та ін.] // Проблеми трибології. – 2014. – № 4. – С. 81–89.
34. Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук Купруму(ІІ), Ніколу(ІІ) або Кобальту(ІІ) і лужноземельних елементів з N,Nʹ-біс(саліциліден)семикарбазидом [Текст] / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, Т. І. Панченко, О. А. Гордієнко // Український хімічний журнал. – 2012. – Т. 79, № 2. – С. 74–80.
35. Подвійні солі NH4MPO4 лужного гідролізу непридатних фосфоровмісних пестицидних препаратів та їх дослідження в якості мікродобрив [Текст] / Р. В. Петрук, А. П. Ранський, О. О. Бобко, А. В. Томчук // Екологічні науки. – 2013. – № 2. – С. 17–24.
36. Economic efficiency and anthropogenic risks of regeneration of industrial oils [Техt] / А. Ranskiy, О. Gordienko, Т. Titov [et al.] // Proceedings of the National Aviation University. – 2013. – № 4 (57). – P. 128–134.
37. Ранский А. П. Получение ксантогенатов металлов реагентной переработкой сероуглерода головной фракции коксохимических предприятий [Текст] / А. П. Ранский, Т. С. Титов, Т. Н. Авдиенко // Экологический вестник России. – 2013. – № 11. – С. 18–21.
38. Исследование триботехнических характеристик полимерного покрытия на основе фенилона, модифицированного комплексными соединениями меди состава [Cu(HL)2X]2 [Текст] / В. И. Сытар, Н. М. Евдокименко, А. В. Стовпник, А. П. Ранский // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – № 5. – С. 88–93.
39. Одержання композитних флуоровмісних мембран, наповнених солями цирконію [Текст] / А. В. Горобець, П. В. Вакулюк, А. П. Ранський, А. Ф. Бурбан // Магістеріум. Хімічні науки. – 2013. – Вип. 51. – С. 8–13.
40. Дослідження дитіокарбаматів металів як присадок до індустріальної оливи І-40А [Текст] / Т. С. Тітов, А. М. Дудка, А. П. Ранський, В. І. Ситар // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – № 1. – С. 185–186.
41. Тітов Т. С. Дослідження триботехнічних властивостей N,N-діалкілдитіокарбаматів як продуктів реагентної переробки сірковуглецю коксохімічних виробництв [Текст] / Т. С. Тітов, А. П. Ранський, Т. М. Авдієнко // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. –№ 3. – С. 246–247.
42. Діденко Н. О. Синтез, будова та біологічна активність комплексів кобальту(іі), (ііі) [Текст] / Н. О. Діденко, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 3. - С. 182-188.
43. Ранський А. П. Аналіз некондиційних фосфорорганічних пестицидних препаратів як об`єктів реагентної переробки [Текст] / А. П. Ранський, Р. В. Петрук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 34-37.
44. Утилізація лужно-сульфідних розчинів промислових виробництв [Текст] / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, O. A. Гордієнко [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 30-33.
45. Гордієнко O. A. Дослідження протикорозійних властивостей бензоатів та дитіокарбаматів цинку та купруму (ii) [Текст] / O. A. Гордієнко, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 5. - С. 145-148.
46. Степанов Д. В. Оцінка можливостей отримання енергоносіїв з органічних відходів з урахуванням техногенного навантаження на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, А. П. Ранський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/310.
47. Степанов Д. В. Оцінка можливостей отримання енергоносіїв з органічних відходів з урахуванням техногенного навантаження на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, А. П. Ранський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2012. – № 1. - Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/310/308
48. Гордієнко О. А. Дослідження протикорозійних властивостей бензоатів та дитіокарбаматів цинку та купруму(ІІ) [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – 145–148.
49. Ранський А. П. Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40 [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко // Проблеми трибології. – 2012. – Т. 63, № 1. – С. 55–61.
50. Діденко Н. О. Синтез, будова та біологічна активність комплексів кобальту(ІІ), (ІІІ) [Текст] / Н. О. Діденко, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 3. – С. 182–188.
51. Хімія тіоамідів. Повідомлення XIІI*. Прямий синтез трис[2-(N,N-диметилтіокарбамоїл)бензімідазолято-1]-кобальту(III) [Текст] / Н. О. Діденко, А. П. Ранський, О. В. Штеменко, Л. О. Соколова // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – № 3. – С. 23–26.
52. Ранський А. П. Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук [Текст] / А. П. Ранський, О. В. Диха, Р. В. Петрук // Проблеми трибології. – 2012. – Т. 65, № 3. – С. 26–31.
53. Ранський А. П. Аналіз некондиційних фосфорорганічних пестицидних препаратів як об`єктів реагентної переробки [Текст] / А. П. Ранський, Р. В. Петрук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 1. – С. 34–37.
54. Ранський А. П. Повний лужний гідроліз некондиційного пестицидного препарату диметоат з отриманням екологічно безпечних продуктів [Текст] / А. П. Ранський, Р. В. Петрук // Вісник НАУ. – 2012. – Т. 50, № 1. – С. 258–265.
55. Утилізація лужно-сульфідних розчинів промислових виробництв [Текст] / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 1 – С. 30–33.
56. Петрук Р. В. Оцінка економічної ефективності здійснення екологічно безпечної переробки на прикладі пестициду диметоат [Текст] / Р. В. Петрук, А. П. Ранський, А. А. Шиян // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. – Київ, 2012. – Вип. 11. – С. 155–162.
57. Гордієнко O. A. Аналіз методів знешкодження непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів [Текст] / O. A. Гордієнко, А. П. Ранський, М. В. Євсєєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 5. - С. 37-43.
58. Ранський А. П. Аналітичний контроль фосфоровмісних пестицидних препаратів [Електронний ресурс] / А. П. Ранський, Р. В. Петрук, О. В. Сандомирський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/293.
59. Ранський А. П. Екологічно безпечна реагентна переробка сірковуглецю головної фракції коксохімічних виробництв [Електронний ресурс] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/292.
60. Утилізація пестицидного препарату Банвел [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, М. В. Євсеева, Т. М. Авдієнко // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 6. – С.162–167.
61. Ранський А. П. Аналітичний контроль фосфоровмісних пестицидних препаратів [Електронний ресурс] / А. П. Ранський, Р. В. Петрук, О. В. Сандомирський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2011. – № 4. – 5 с. - Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/293/291
62. Гордієнко О. А. Аналіз методів знешкодження непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, М. В. Євсєєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 5. – С. 37–43.
63. Ранський А. П. Екологічно безпечна реагентна переробка сірковуглецю головної фракції коксохімічних виробництв [Електронний ресурс] / А. П. Ранський, Т. С. Тітов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2011. – № 4. – 8 с. - Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1408/1010" /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/839" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="У статті розглянуто технологічні особливості виділення головної фракції сирого бензолу на сучасних коксохімічних виробництвах, проведено огляд наявних методів переробки головної фракції та утилізації сірковуглецю, запропоновано реагентний метод вилучення сірковуглецю з утворенням солей N,N-діалкілдитіокарбамінових кислот та їхнє подальше перспективне практичне використання.
64. Гордієнко О. А. Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський // ІІІ-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю : збірник наукових статей, 21-24 вересня 2011 р. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - Т. 2. - С. 624-627.
65. Комбінована переробка високотоксичних відходів промислових виробництв [Текст] / А. П. Ранський, О. В. Полонець, Т. І. Панченко [та ін.] // ІІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2011): збірник наукових статей. – Вінниця : ВНТУ, 2011. –Т.2. – С. 620–622
66. Механізм вибіркового перенесення з точки зору резонансного потенціалу за нечаєвим [Електронний ресурс] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко, Т. С. Тітов, І. І. Безвозюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/230.
67. Утилізація хлоровмісних пестицидних препаратів [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, Т. М. Авдієнко // Вопросы химии и химической технологии. – 2010. – № 6. – С. 121–124.
68. Механізм вибіркового перенесення з точки зору резонансного потенціалу за Нечаєвим [Електронний ресурс] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко, Т. С. Тітов, І. І. Безвозюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2010. – № 4. – 4 с. - Режим доступу до журн.: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/230/228
69. Утилизация гидразинсодержащих ЖРТ методом нейтрализации [Текст] / А. Г. Панасюк, А. Б. Шестозуб, А. П. Ранский, В. И. Ильченко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2010. – № 13. – С. 59–81.
70. Вторинна сировина переробних виробництв в енергозберігаючих технологіях [Текст] / С. В. Пелішенко, А. П. Ранський, Н. С. Звуздецька, Р. В. Петрук // ІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009): збірник наукових статей. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 83–86
71. Ранський А. П. Хлорвмісні органічні пестицидні препарати як об`єкти реагентного знешкодження [Текст] / А. П. Ранський, O. A. Гордієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 5. - С. 20-25.
72. Ранський А. П. Пробопідготовка для газохроматографічного аналізу токсичних речовин з групи стійких органічних забруднювачів [Текст] / А. П. Ранський, Т. М. Авдієнко, О. В. Сандомирський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 4. - С. 116-121.
73. Ранський А. П. Хлорвмісні органічні пестицидні препарати як об`єкти реагентного знешкодження [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 20 – 25.
74. Ранський А. П. Пробопідготовка для газохроматографічного аналізу токсичних речовин з групи стійких органічних забруднювачів [Текст] / А. П. Ранський, Т. М. Авдієнко, О. В. Сандомирський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 4. – С. 116 – 121.
75. Промисловий симбіоз переробки вторинної сировини Вінницького регіону [Текст] / А. П. Ранський, В. Г. Петрук, О. А. Гордієнко [та ін.] // ІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009): збірник наукових статей. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 86–90
76. Нові мастильні матеріали на основі індустріальних олив, тіоамідів та їх координаційних сполук [Текст] / М. А. Гаврилюк, А. П, Ранський, С. М. Кватернюк, Т. А. Ранський // ІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009): збірник наукових статей. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 358–361
77. Ранський А. П. Координаційні сполуки Co(II) на основі тіоамідних лігандів [Текст] / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, Н. О. Діденко // ІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009): збірник наукових статей. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 390–393
78. Біопаливо. проблеми та перспективи [Текст] / А. П. Ранський, М. Ф. Ткачук, Л. М. Тютюнник [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 5. - С. 65-71.
79. Тхор І. І. Технологічні схеми реагентної переробки пестициду «Фентіурам» та його дерівату «тетраметилтіурамдисульфіду (ТМТД)» [Текст] / І. І. Тхор, В. Г. Петрук В.Г., А. П. Ранський // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія "Хімія технологія речовин та їх застосування". – 2006. - № 553. – С. 204-209.
80. Синтез та спектрометричні дослідження N-заміщених амідів бензтіазол-2-тіокарбонової кислоти (повідомлення ІІ) [Текст] / О. Г. Панасюк, А. П. Ранський, О. В. Ступник [та ін.] // Збірник наукових праць Дніпродзержинського технічного університету. – 2006. – С. 250–256.
81. Синтез та спектрометричні дослідження N-заміщених амідів гетарен-2-тіокарбонових кислот (повідомлення І) [Текст] / О. Г. Панасюк, Д. Н. Покровський, А. П. Ранський, А. Б. Шестозуб // Збірник наукових праць Дніпродзержинського технічного університету. – 2006. – С. 244–250.
82. Реагентне перероблення та хроматографічний контроль вторинних розчинів пестициду "Фентіурам" [Текст] / А. П. Ранський, О. В. Сандомирський, В. Г. Петрук [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 34-37.
83. Synthesis and crystal structure of Сadmium(II) dichloroaquasalicylidenesemicarbazone [Text] / Т. Panchenko, M. Evseeva, A. Ranskiy [et al.] // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Vol. 10, № 3. – P. 285–290.

Тези доповідей (71)

1. Вплив органічних додатків на триботехнічні характери-стики мастильних композицій в системі «бронза БрАЖ9-4 – органічний додаток – олива І-20А – сталь 45» [Електронний ресурс] / Т. С. Тітов, О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, К. Р. Желєзняк // Матеріали LII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – 6 c. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2023/paper/view/17721/14715
2. Розроблення та дослідження нових пластичних мастил на основі вторинної сировини [Текст] / О. Гордієнко, А. Ранський, Б. Коріненко, О. Сандул // Theory and Practice of Rational Use of Traditional and Alternative Fuels and Lubricants. IX International Scientific-Technical Conference, Kyiv, 03–07 July, 2023: Book of Abstracts / under the general editorship of prof. Sergii Boichenko. – K.: Center for Education Literature, 2023. – P. 35–36
3. Ефективність переробки полімерних відходів при низькотемпературному піролізі [ел. ресурс] / Б. В. Коріненко, А. П. Ранський, Т. С. Тітов [та ін.] // LI науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2022. – 4 с. Режим доступу до ел. ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/15185/12801
4. Сучасний ринок виробництва та переробки полімерних відходів [ел. ресурс] / Б. В. Коріненко, О. А. Гордієнко, М. В. Хутько [та ін.] // LI науково-технічна конференція підрозді-лів ВНТУ, 2022. – 5 с. Режим доступу до ел. ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/15193/12803
5. Худоярова О. С. Адсорбційне очищення промислових стоків від сульфід- та гідросульфід-іонів [ел. ресурс] / О. С. Худоярова, М. В. Хутько, А. П. Ранський // L науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2021. – 4 с. Режим доступу до ел. ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2021/paper/view/12340/10285
6. Ранський А. П. Термодеструкція вторинної полімерної сировини [ел. ресурс] / А. П. Ранський, Б. В. Коріненко // L науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2021. – 3 с. Режим доступу до ел. ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2021/paper/view/12365/10341
7. Ранський А. П. Отримання високоякісного кисню каталітичним розкладанням медичного пергідролю [ел. ресурс] / А. П. Ранський, Р. В. Коріненко // L науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2021. – 2 с. Режим доступу до ел. ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2021/paper/view/12410/10342
8. Худоярова О. С. Очищення промислових стоків від сульфідів адсорбційним методом [ел. ресурс] / О. С. Худоярова, А. П. Ранський // VІІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2021), м. Вінниця, 22–24 вересня, 2021 / Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2021. – 2 с.
9. Коріненко Б. В. Термічне розкладання полімерних відходів [ел. ресурс] / Б. В. Коріненко, А. П. Ранський // VІІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2021), м. Вінниця, 22–24 вересня, 2021 / Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2021. – 3 с.
10. Гордієнко О. А. Синтез змішанолігандних комплексних сполук купруму(ІІ) на основі ариламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти і тригалогенкарбонових кислот [ел. ресурс] // О. А. Гордієнко, А. П. Ранський // XLІХ науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 2 с
11. Оптимізація очищення водно-цукрового сиропу регенерацією суміші сорбентів [Текст] / [О. С. Худоярова, А. П. Ранський, О. А. Гордієнко та ін.] // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2020): збірник тез доповідей IІI Міжнародної (ХIІI Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 25–27 березня 2020 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса; редколегія: О. М. Шендрик (відп. ред.) [та ін.]. Вінниця, 2020. – С.145
12. Гордієнко О. А. Синтез змішанолігандних комплексних сполук купруму(іі) на основі ариламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти і тригалогенкарбонових кислот [Електронний ресурс] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2020/paper/view/9512.
13. Дослідження протизношувальних та антифрикційних властивостей пари тертя «бронза-сталь» в присутності органічних додатків [Текст] / [О. Гордієнко, Т. Тітов, Т. Сидорук, А. Ранський] // X Мiжнародна науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості»: матеріали конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 262–264
14. Практичне використання пірокарбону низькотемпературного піролізу [Текст] / [Б. В. Коріненко, А. П. Ранський, О. С. Худоярова, Д. Р. Латуша] // Хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів: збірник наукових праць, за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С. 12–14
15. Особливості комплексного водоочищення промислових стічних вод від Cu2+, S2-, HS- - іонів сорбційним методом [Текст] / [А. П. Ранський, О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Р. Д. Крикливий] // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної (дистанційної) конференції. Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2020. – С. 165–168
16. Ранський А. П. Морфологічний склад твердих побутових відходів та можливість їх переробки в умовах низькотемпературного піролізу [ел. ресурс] / А. П. Ранський, Б. В. Коріненко // XLVІІІ науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 4 с. Режим доступу до ел. ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2019/paper/view/6798/5591
17. Волянська Ю. В. Синтез координаційних сполук купруму(II), кобальту(ІІ) та цинку з О-, S-функціоналізованими основами Шиффа [Електронний ресурс] / Ю. В. Волянська, А. П. Ранський // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/4029.
18. Гетерометалеві р-елементвмісні координаційні сполуки купруму(ІІ) і ніколу(ІІ) з основами Шиффа [Текст] / Т. І. Панченко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський, А. С. Прадівляна] // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2018) : збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Вінниця, 27–29 березня 2018 р. / Донецький національний університет ім. Василя Стуса. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 112.
19. Ранський А. П. Синтез і кристалічна структура ди(μ-хлоро)-дихлоро-біс[бензімідазол-2-N-(4-етоксифеніл)карботіоамід]купруму(II) [Електронний ресурс] / А. П. Ранський, Н. О. Діденко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/3894.
20. Вплив природи органічних розчинників на триботехнічні характеристики індустріальних олив [Текст] / А. Ранський, О. Гордієнко, Т. Тітов [та ін.] // IX Мiжнародна науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : матеріали конференції (Львів, 14–18 травня 2018 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 110–113.
21. Координаційні сполуки купруму(ІІ) з бензімідазол-2-N-арилкарботіоамідами. Синтез. Будова. Використання [Текст] / О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, А. П. Ранський, О. А. Гуменчук // Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії (ХX UCIC), м. Дніпро, 17–20 вересня 2018 р. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 46.
22. Композиційні матеріали та консистентні мастила з підвищеними трибологічними властивостями [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, О. С. Худоярова [та ін.] // Матеріали VІ-ої міжнародної конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 13–15 вересня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Ч. 1. – С. 61–62.
23. Координаційні сполуки купруму(ІІ) з алкіламідами гетарил-2-тіокарбонової кислоти [Текст] / Н. О. Діденко, О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, М. В. Євсєєва // Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії (ХX UCIC), м. Дніпро, 17–20 вересня 2018 р. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 47.
24. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20821
25. Панченко Т. І. р-Елементвмісні координаційні сполуки купруму(II) з N,N`-біс(саліциліден)семикарбазидом [Текст] / Т. І. Панченко, А. П. Ранський, М. В. Євсєєва // Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії (ХX UCIC), 17–20 вересня 2018 р., м. Дніпро / ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 68.
26. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20816
27. Панченко Т. І. Синтез і властивості дихлороаквасаліциліденсемикарбазонкадмію(ІІ) [Текст] / Т. І. Панченко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2017) : збірник тез доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю, Вінниця, 27-29 березня 2017 р. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 96.
28. Волянська Ю. В. Дизайн координаційних сполук MO2N2 та MN2S2 з азометиновими та тіоамідними лігандами [Текст] / Ю. В. Волянська, А. П. Ранський // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць. - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – Вип. 3. – С. 116–119.
29. Гордієнко О. Реагентні методи перероблення токсичних відходів на основі карбонових кислот [Електронний ресурс] / О. Гордієнко, А. Ранський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2017/paper/view/2862.
30. Тітов Т. С. Хімічне зв`язування сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв в ксантогенати металів [Текст] / Т. С. Тітов, А. П. Ранський, О. А. Гордієнко // Шостий Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2017), м. Вінниця, 20–22 вересня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 217.
31. Ранський А. П. Синтез координаційних сполук 3d-металів з ароматичними тіоамідами [Текст] / А. П. Ранський, Ю. В. Волянська, Я. Л. Козак // Шостий Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2017), м. Вінниця, 20–22 вересня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 216.
32. Тітов Т. С. Хімічне зв`язування сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв в ксантогенати металів [Текст] / Т. С. Тітов, А. П. Ранський, О. А. Гордієнко // Матеріали конференції VI Всеукраїнського з`їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. - ВНТУ, 2017. - С. 217.
33. Ранський А. П. Синтез координаційних сполук 3d-металів з ароматичними тіоамідами [Текст] / А. П. Ранський, Ю. В. Волянська, Я. І. Козак // Матеріали конференції VI Всеукраїнського з`їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. - ВНТУ, 2017. - С. 216.
34. Ранский А. П. Исследование возможности реагентной переработки непригодных препаратов на основе пестицида ТХАН [Текст] / А. П. Ранский, О. А. Гордиенко, О. В. Резниченко // Cотрудничество для решения проблемы отходов: материалы VI Междунар. конф. – Харьков, 2009. – С. 52–53
35. Панченко Т. І. Темплантний синтез координаційних сполук купруму(ІІ) і ніколу(ІІ) з деякими основами Шиффа [Текст] / Т. І. Панченко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський // Хімічні проблеми сьогодення : збірник тез доповідей Дев`ятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю, Вінниця, 29-30 березня 2016 р. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. - С. 83.
36. Ранський А. П. Синтетичні основи отримання додатків до індустріальних олив із вторинної промислової сировини [Текст] / А. П. Ранський, Т. І. Панченко, Н. О. Діденко // VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" : збірник тез доповідей, Львів, 16-21 травня 2016 р. - 2016. - С. 29.
37. Тітов Т. С. Сумісна утилізація сірковуглецю коксохімічних виробництв та деяких некондиційних пестицидних препаратів [Текст] / Т. С. Тітов, А. П. Ранський, О. А. Гордієнко // V Всеукраїнський з`їзд екологів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 23-26 вересня 2015 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2015. - С. 187.
38. Гордієнко О. А. Отримання протизношувальних, антифрикційних та антикорозійних додатків із вторинної технологічної сировини [Текст] / О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський // V Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2015): збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 185
39. Панченко Т. І. Координаційні сполуки купруму(ІІ) та ніколу(ІІ) з N,N`-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом [Текст] / Т. І. Панченко, А. П. Ранський, М. В. Євсєєва // Хімія та сучасні технології: тези доповідей VІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ, 2015. – Т.I. – С. 103
40. Діденко Н. О. Комплексоутворення нульвалентних кобальту та купруму з N,N-діетилдитіокарбаматом натрію в диполярних апротонних розчинниках [Текст] / Н. О. Діденко, О. А. Гордієнко, А. П. Ранський // Хімія та сучасні технології: тези доповідей VІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ, 2015. – Т.І. – С. 97–98.
41. Тітов Т. С. Вилучення сірковуглецю з головної фракції коксохімічних виробництв та практичне використання отриманих продуктів [Текст] / Т. С. Тітов, А. П. Ранський, Т. М. Авдієнко // Хімія та сучасні технології: тези доповідей VІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ, 2015. – Т.IV. – С. 20–22
42. Гордієнко О. А. Отримання протизношувальних, антифрикційних та антикорозійних додатків із вторинної технологічної сировини [Текст] / О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський // Матеріали конференції V Всеукраїнського з`їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р. - ВНТУ, 2015. - С. 185.
43. Матеріали конференції V Всеукраїнського з`їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р. - ВНТУ, 2015. - С. 187.
44. Тітов Т. С. Реагентна переробка сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв [Текст] / Т. С. Тітов, А. П, Ранський / VII Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" : збірник тез доповідей, Львів, 19-24 травня 2014 р. - Львів, 2014. - С. 75.
45. Діденко Н. О. Прямий синтез координаційних сполук Купруму(ІІ) та Кобальту(ІІ) на основі тіоамідів [Текст] / Н. О. Діденко, А. П. Ранський // Поступ в нафтогазо-переробній та нафтохімічній промисловості: збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 133
46. Гордієнко О. А. Дослідження бензоатів та дитіокарбаматів цинку та купруму(ІІ) як інгібіторів кислотної корозії сталі [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський // Поступ в нафтогазо-переробній та нафтохімічній промисловості: збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 130
47. Панченко Т. І. Гетерометалеві координаційні сполуки Cu(II), Ni(II), i Co(III) з N,N`-біс(саліциліден)семикарбазидом [Текст] / Т. І. Панченко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 140
48. Технологічний дизайн додатків до індустріальних олив на основі вторинної органічної сировини [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, Т. С. Тітов, О. А. Пивоваров // ІV Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2013): збірник наукових статей. – Вінниця : Видавництво-друкарня ДІЛО, 2013. – С. 440–442.
49. Панченко Т. І. Координаційні сполуки купруму(ІІ) , ніколу(ІІ) або кобальту(ІІ) з похідними основ Шиффа [Текст] / Т. І. Панченко, А. П. Ранський, М. В .Євсєєва // Хімія та сучасні технології: тези доповідей VІ міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ, 2013. – Т.1. – С. 67
50. Тітов Т. С. Технології переробки високотоксичного сірковуглецю коксохімічних виробництв в додатки до індустріальних олив [Текст] / Т. С. Тітов, А. П. Ранський, А. П. Березюк // Хімія та сучасні технології : тези доповідей VІ міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 1. – С. 120-121.
51. Модифікування регенерованих індустріальних олив сірковмісними присадковими матеріалами [Текст] / О. А. Гордієнко, Р. В. Петрук, Т. С. Тітов [та ін.] // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології». – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 191–192
52. Тітов Т. С. Реакція взаємодії сірковуглецю з первинними та вторинними амінами [Текст] / Т. С. Тітов, Н. В. Педешко, А. П. Ранський // Хімічні проблеми сьогодення : збірка тез доповідей П`ятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю, 14-17 березня 2011 р. - Донецьк, 2011. - С. 157.
53. Ранський А. П. Координацінй сполуки кобальту(ІІ) з гетероциклічними тіоамідами / А. П. Ранський, Н. О. Діденко, М. В. Євсєєва // XVIII Українська конференція по неорганічній хімії за участю закордонних вчених: тези доповідей. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 114
54. Гордієнко О. А. Кількісний аналіз реагентної переробки непридатного пестицидного препарату ТХАН [Текст] / О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька, А. П. Ранський // Хімічні проблеми сьогодення: тези доповідей П`ятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю. – Донецьк, 2011. – С. 125
55. Дослідження поліфункціональних властивостей N,S,-вмісних органічних сполук та їх метал-хелатів в індустріальних оливах [Текст] / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Н. О. Діденко [та ін.] // Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011». – Т.3. – Київ : НАУ, 2011. – С. 18.104-18.107
56. Петрук Р. В. Комплексна переробка екологічно-небезпечних фосфоровмісних пестицидних препаратів [Текст] / Р. В. Петрук, А. П. Ранський // Матеріали Х міжнаро-дної науково-технічної конференції «АВІА-2011». – Т.3. – Київ : НАУ, 2011. – С. 18.112–18.115
57. Тиоамиды и их комплексные соединения как присадки к смазочным материалам [Текст] / А. П. Ранский, О. А. Гордиенко, М. В. Евсеева [и др.] // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології». – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 21–22
58. Прямая и ректификационная перегонка сивушной фракции, образующейся при производстве спирта, с получением экстрагента для извлечения кукурузного масла из спиртовой барды [Текст] / А. П. Ранский, С. В. Пелишенко, С. А. Бобоева, М. С. Кориненко // Сотрудничество для решения проблемы отходов: материалы VІI Междунар. конф. – Харьков, 2010. – С. 90–91
59. Получение дитиокарбаматов металлов при обезвреживании сероуглерода, образующегося на коксохимических предприятиях Украины / О. В. Резниченко, М. В. Евсеева, А. П. Ранский [и др.] / Сотрудничество для решения проблемы отходов: материалы VІI Междунар. конф. – Харьков, 2010. – С. 23–24
60. Комплексное использование вторичного сырья спиртовых производств Украины [Текст] / А. П. Ранский, С. В. Пелишенко, Н. С. Звуздецкая [и др.] / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології». – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 24
61. Комплексная переработка побочных продуктов спиртовых производств Украины для получения альтернативных видов топлива [Текст] / А. П. Ранский, С. В. Пелишенко, О. А. Гордиенко, Т. Н. Авдиенко // Сотрудничество для решения проблемы отходов: материалы VІI Междунар. конф. – Харьков, 2010. – С. 89–90
62. Дитиокарбаматы и их комплексные соединения как присадки к смазочным материалам / А. П. Ранский, О. А. Гордиенко, С. П. Прокопчук [и др.] // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології». – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 22–23
63. Нові мастильні матеріали на основі індустріальних олив, тіоамідів та їх координаційних сполук [Текст] / М. А. Гаврилюк, А. П. Ранський, С. М. Кватернюк, Т. А. Ранський // Збірник наукових статей ІІ-го Всеукраїнського з`їзду екологів з міжнародною участю "Екологія/Ecology-2009", Вінниця, 23-26 вересня 2009 р. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 358-361.
64. Реагентні методи переробки непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, С. П. Прокопчук, І. В. Васильківський // ІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009): збірник наукових статей. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 79–83
65. Комплексний аналіз технологічних операцій реагентної переробки непридатних пестицидних препаратів / О. В. Сандомирський, О. К. Вяткін, А. П. Ранський [та ін. ] // ІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009): збірник наукових статей. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 90–93
66. Ранський А. П. Біологічна активність координаційних сполук Co(II)/Co(III), Cu(II)/Cu(III) з S, N, O-лігандним оточенням [Текст] / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, Н. О. Діденко // ІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009): збірник наукових статей. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 393–397/
67. Гордієнко О. А. Хімічні перетворення алкіл-, аріл-, арілоксіпохідних карбонових кислот, як діючих речовин непридатних пестицидних препаратів [Текст] / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, О. В. Резніченко // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Української науково-практичної конференції. – Вінниця : Видавництво «Едельвейс і К», 2008. – С. 146–147
68. Петрук В. Г. Інженерні шляхи вирішеня екологічних проблем знешкодження непридатних пестицидів [Текст] / В. Г. Петрук, Р. В. Петрук, А. П. Ранський // Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конференції ”І-й Всеукраїнський з`їзд екологів”, Вінниця, 4-7 жовтня 2006 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 208.
69. Стійкі органічні забруднювачі екосистеми [Текст] / А. П. Ранський, М. Ф. Ткачук, М. В. Герасименко [та ін.] // Перший Всеукраїнський з`їзд екологів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 4-7 жовтня 2006 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - С. 287.
70. Петрук В. Г. Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем знешкодження непридатних пестицидів [Текст] / В. Г. Петрук, Р. В. Петрук, А. П. Ранський // Перший Всеукраїнський з`їзд екологів. ECOLOGY-2006. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 208
71. Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів [Текст] / А. П. Ранський, М. В. Бурмістр, В. В. Лук`яненко [та ін.] // Перший Всеукраїнський з`їзд екологів. ECOLOGY-2006. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 281