Ранський Анатолій Петрович

Суспільна робота

1. Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.078.01 в Українському державному хіміко-технологічному університеті (м. Дніпропетровськ).

2. Член Вченої ради Вінницького національного технічного університету.

3. Член редакційної колегії журналу "Вісник ВПІ".

4. Член Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія".