Ранський Анатолій Петрович

Викладач ВНТУ

Навчально-методична робота

Методичні вказівки (6)

1. Гордієнко О. А., Ранський А. П. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Електронний ресурс]
2. Ранський А. П., Гордієнко О. А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 4 [Електронний ресурс]
3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 / Уклад. М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 36 с.
4. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2 / Уклад. О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 51 с.
5. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад. А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 30 с.
6. Ранський А. П. , Євсєєва М. В. , Гордієнко О. А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 1

Навчальні посібники (1)

1. Ранський А. П. Лабораторний практикум з органічної та біоорганічної хімії: навчальний посібник для навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації із хімічних спеціальностей [Текст] / А. П. Ранський, Г. В. Сакалова. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – 155 с