Ранський Анатолій Петрович

Навчально-методична робота

Навчально-методичні матеріали з дисциплін:

Методичні вказівки до контрольних робіт з хімії для молодших спеціалістів заочної форми навчання

Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Органічна хімія в технологічних процесах"

Навчальні посібники (в т.ч. з грифом МОН України):

 1. Збірник тестових завдань з органічної хімії. Навчальний посібник (МОНУ). - Дніпропетровськ, УДХТУ. - 2007 - 195 с.
 2. Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум: навчальний посібник / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко; під. ред. А. П. Ранського. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 210 с.
 3. Хімія для студентів-іноземців підготовчих факультетів технічних вищих навчальних закладів: навчальний посібник / Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордіенко О. А., Звуздецька Н. С. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 147 с.
 4. Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та практикум: навч. посібник (МОНУ). - Віниця: ВНТУ. – 2011 - 210 с.
 5. Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія: навч. посібник (МОНУ) - Вінниця ВНТУ. – 2012. - 147 с.
 6. Ранський А. П. Органічна хімія і екологія. Частина 1: навч. посібник - Вінниця ВНТУ. – 2012. - 120 с.
 7. Ранський А. П. Органічна хімія і екологія. Частина 2: навч. посібник - Вінниця ВНТУ. – 2012. - 127 с.
 8. Петрук В. Г., Ранський А. П., Васильківський І.В., Іщенко В. А., Безвозюк І. І., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Частина 1. Технології знезараження непридатних пестицидів: навч. посібник - Вінниця ВНТУ. – 2012. - 265 с.
 9. Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С. Органічна хімія : збірник задач. – Вінниця : ВНТУ. – 2013. – 99 с.
 10. Хімія. Теорія та практикум. Частина 1 / [А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька]. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 106 с
 11. Хімія. Теорія та практикум. Частина 2 / [А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька]. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 98 с
 12. Євсєєва М. В. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум / М. В. Євсєєва, А. П. Ранський, О. А. Гордієнко. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 111 с
 13. Ранський А. П. Лабораторний практикум з органічної та біоорганічної хімії: навчальний посібник для навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації із хімічних спеціальностей / А. П. Ранський, Г. В. Сакалова. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – 155 с

Методичні вказівки:

 1. Методические указания к практическим занятиям по неорганической химии (общие свойства металлов) для студентов І курса всех спеціальностей / А. П. Ранський, Е. П. Артюхова, И. А. Занина, А. М.Омельченко. – Днепропетровск: ДХТИ, 1985 г. – 23 с.

 2. Методические указания к лаборотарной работе "Основные классы неорганических соединений" / А. П. Ранський, И. А. Занина, А.В. Поликарпов – Днепропетровск: ДХТИ, 1987 г. – 26 с.

 3. Задания для самостоятельной работы по курсу «Общая и неорганическая химия» для студентов І курса технологических специальностей (І семестр) / А. П. Ранський, Е. П. Артюхова, Н. А. Скидан, И. А. Занина – Днепропетровск: ДХТИ,  1987 г. – 81 с.

 4. "Кремнійорганічні сполуки" методичні вказівки та вправи для студентів ІІ курсу факультету ТС / А. П. Ранський, Р. П. Науменко, М. П. Безверхий, Л. Н. Шебітченко / Дніпропетровськ: УДХТУ, 1996 р. – 19 с.

 5. "Органічна хімія" збірних синтезів для студентів ІІ – го курсу технологічних спеціальностей / А. П. Ранський, Г. І. Москаленко, М. П. Безверхий, В. А. Алексенко, О. І. Тарасенко – Дніпропетровськ: УДХТУ, 1996 р. – 83 с.

 6. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольних робіт з органічної хімії для студентів ІІІ курсу технологічних спеціальностей заочного факультету (ТОР, ПП, Г, ТН) / А. П. Ранський, Г. І. Москаленко, О. І. Тарасенко,М. П. Безверхий, В. Ф. Барановська, С. І. Злотченко, Ж. В. Шмельова, Н. Д. Бородавко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 1997 р. – 100 с.

 7. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Біохімія" для студентів ІІІ курсу факультету ТВМС спеціальності 7.091705 – технологія жирів та жирозамінників / А. П. Ранський, О. В. Просяник, В. В. Кисельов, М. Ю. Кольцов, Л. Н. Шебітченко, Д. Д. Жерносеков – Дніпропетровськ: УДХТУ, 1999 р. – 20 с.

 8. Методичні вказівки до проведення семінарських та лабораторних занять з курсу "Хімія" для студентів І – го курсу спеціальностей: 7.090220 – хімічне машинобудування та ситеми автоматичного проектування,7.091302 – метрологія та вимірювальна техніка, 7.091705 – обладнання переробних та харчових виробництв / А. П. Ранський, Л. Н. Шебітченко, В. В. Кисельов, В. А. Алексенко, Є. П. Артюхова, Г. І. Москаленко, О. В. Харченко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2000 р. – 87 с.

 9. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольних робіт з біохімії для студентів IV курсу заочного факультету спеціальності 7.0911705 / А. П. Ранський, В. В. Кисельов, О. В. Просяник, В.А. Алексенко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002 р. – 42 с.

 10. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольних робіт з органічної хімії для студентів ІІ - ІІІ курсу технологічних спеціальностей заочного факультету (ТОР, ПП, Г, ТН, Ф, ТЖ) / А. П. Ранський, Г. І. Москаленко, О. І. Тарасенко, М. П. Безверхий, Н. М.Шевченко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002 р. – 100 с.

 11. Методичні вказівки до проведення семінарських та лабораторних занять з курсу "Органічна хімія" для студентів І курсу спеціальностей: 7.090220; 7.090221; 7.091302 / А. П. Ранський, Л. Н. Шебітченко, В. В. Кисельов, Г. І. Москаленко, О. І. Тарасенко, О. В. Охтіна. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2003 р. – 85 с.

 12. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольної роботи № 2 з органічної хімії для студентів ІІІ курсу технологічних спеціальностей заочного факультету / А. П. Ранський, О. В. Охтіна, І. В. Маркова, Г. І. Москаленко, О. І. Тарасенко, М. П. Безверхий, В. А. Алєксєнко, В. Ф. Барановська. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004. – 50 с.

 13. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольної роботи з органічної хімії для студентів технологічних спеціальностей факультету післядипломної освіти та заочного факультету (екстернатура) / Шебітченко Л.Н., Барановська В.Ф., Кисельов В.В., Москаленко Г.І., Алєксєнко В.А., Безверхий М.П., Бойко С.Р. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004. – 70 с.
 14. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольної роботи з органічної хімії для студентів технологічних спеціальностей факультету післядипломної освіти та заочного факультету (екстернатура) / Охтіна О.В., Москаленко Г.І., Москаленко Г.І., Безверхий М.П., Алєксєнко В.А., Барановська В.Ф. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – 69 с.

 15. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольної роботи № 1 з органічної хімії для студентів ІІ,ІІІ курсу / Шевченко Н.М., Охтіна О.В., Барановська В.Ф., Кисельв В.В., Москаленко Г.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – 37 с.

 16. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольної роботи №2 з органічної хімії для студентів ІІ-ІІІ курсів технологічних спеціальностей Е, ОНС, РЕ, ТВ, ТК, ТС, ТНР заочного факультету / Шевченко Н. М., Охтіна О. В., Барановська В. Ф., Кисельов В. В., Москаленко Г. І. – Дніпропетровськ: “УДХТУ”,  2005 – 37 с.

 17. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / Уклад. А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, Н. С. Звуздецька. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 47 с.

 18. Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 1 /А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 55 с.

 19. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2 / Уклад. О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 51 с.

 20. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад. А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 30 с

 21. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 / Уклад. М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 36 с.

Дистанційне навчання *:

* - для доступу до дистанційних курсів та метеріалів для дистанційного навчання необхідно зареєструватись, авторизуватись в системі дистанційного навчання ВНТУ (на сйті http://cde.vntu.edu.ua) та подати заявку на вивчення обраного курсу.