Ранський Анатолій Петрович

Розробки

Авторські свідоцтва та патенти:

 1. А. с. 1121261 A SU, С 07 D 263/58, С 07 D 215/16, С 07 D 213/60; С 07 D 277/68, А 01 N 37/18. Способ получения ариламидов гетерилтиокарбоновых кислот / Бурмистров С. И., Романовская Л. Г., Ранський А. П., Мащенко Т. Я. ; заявник та патентовласник Днепропетровский химико-технологический институт им. Ф. Э. Дзержинского. – № 3506165/23-04; заявл. 28.10.1982; опубл. 30.10.1984, Бюл № 40
 2. А. с. 1409643 A1 SU, С 10 M 141/08, С 10 M 141/08, 135:14, 129:72, С 10 N 10:02, 30:06. Смазочная композиция / Бовыкин Б. А., Плошенко И. Г., Ранський А. П., Митрохин А. А., Штанько А. Я., Суховой С. П., Седлецкий В. Д. ; заявник та патентовласник Днепропетровский химико-технологический институт им. Ф. Э. Дзержинского. – № 4029319/31-04; заявл. 26.02.1986; опубл. 15.07.1988, Бюл № 26
 3. Пат. 5291 Україна, МПК (2006) C07C 45/45 (2006.01) C08G 12/00. Спосіб одержання карбамідоформальдегідної смоли, яка містить неорганічну сполуку / Виходцев С. І., Мельников Б. І., Ранський А. П. ; заявник та патентовласник Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. – № 4917795/SU; заявл. 06.03.1991; опубл. 28.12.1994, Бюл № 7-I/1994
 4. Пат. 20133 A Україна, МПК (2006) B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин / Сухий М. П., Ранський А. П., Овчаров В. І., Шаповалова Л. В., Рябченко І. В., Орел О. М. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 95083672; заявл. 04.08.1995; опубл. 25.12.1997, Бюл № 6/1997
 5. Пат. 22286 A Україна, МПК (2006) C10M 105/00, C10M 133/54 (2006.01). Мастильна композиція / Плошенко І. Г., Побірченко О. В., Ранський А. П., Моносов О. Б., Панасюк О. Г. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 97052474; заявл. 28.05.1997; опубл. 30.06.1998, Бюл № 3/1998
 6. Пат. 25367 A Україна, МПК (2006) B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидів на основі трихлороцтової кислоти / Ранський А. П., Сухий М. П., Гайдідей О. В. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 96010263; заявл. 23.01.1996; опубл. 25.12.1998, Бюл № 6/1998
 7. Пат. 34805 A Україна, МПК (2006) B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин / 

  Ранський А. П., 

  Панасюк О. Г., 

  Шебітченко Л. Н., 

  Побірченко О. В., Бойко С. Р., 

  Сухий М. П. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 99073882; заявл. 08.07.1999; опубл. 15.03.2001, Бюл № 2/2001
 8. Пат. 34806 A Україна, МПК (2006) B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Ткачук М. Ф., Побірченко О. В., Бойко С. Р., Шебітченко Л. Н., Герина Л. С. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 99073883; заявл. 08.07.1999; опубл. 15.03.2001, Бюл № 2/2001
 9. Пат. 34884 A Україна, МПК (2006) C10M 105/00, C10M 135/00. Контактне мастило для ультразвукових вимірювальних приладів / Панасюк О. Г., Ранський А. П., Шебітченко Л. Н., Гронський В. Й., Селянин В. В., Степаненко Є. І., Шадов А. Ф. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 99074066; заявл. 15.07.1999; опубл. 15.03.2001, Бюл № 2/2001
 10. Пат. 52311 A Україна, МПК C23C 22/02 (2006.01). Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та механізмів / Плошенко І. Г., Митрохін О. А., Ранський А. П., Гайдідей О. В., Панасюк О. Г. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 2002042740; заявл. 05.04.2002; опубл. 16.12.2002, Бюл № 12/2002
 11. Пат. 56618 A Україна, МПК C02F 1/62 (2006.01). Спосіб очистки промислових стічних вод / Ранський А. П., Плоксіенко І. Л., Шрам В. П., Шебітченко Л. Н., Гайдідей О. В. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 2002086403; заявл. 01.08.2002; опубл. 15.05.2003, Бюл № 5/2003
 12. Пат. 68737 A Україна, МПК C01B 21/16 (2006.01), C01B 21/20 (2006.01). Спосіб сумісної утилізації гідразинвмісних компонентів та азотнокислотних окислювачів рідинного ракетного палива / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Шестозуб А. Б., Алексанов О. П., Созонтов В. Г., Ільченко В. І., Коротков О. С., Власов А. М., Вакуленко М. Ю., Шиман Л. М. ; заявник та патентовласник Ранський А. П., Панасюк О. Г., Шестозуб А. Б., Алексанов О. П., Созонтов В. Г., Ільченко В. І., Коротков О. С., Власов А. М., Вакуленко М. Ю., Шиман Л. М. – № 2003109348; заявл. 17.10.2003; опубл. 16.08.2004, Бюл № 8/2004
 13. Пат. 69515 A Україна, МПК C01B 21/16 (2006.01), C01B 21/20 (2006.01). Спосіб утилізації компонентів ракетного палива на основі гідразину та його похідних / Панасюк О. Г., Ранський А. П., Ільченко В. І., Коротков О. С., Вакуленко М. Ю. ; заявник та патентовласник Панасюк О. Г., Ранський А. П., Ільченко В. І., Коротков О. С., Вакуленко М. Ю. – № 2000116818; заявл. 29.11.2000; опубл. 15.09.2004, Бюл № 9/2004
 14. Пат. 75669 Україна, МПК (2006) A01P 17/00, A01P 19/00, B09B 3/00, C07C 23/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Герасименко М. В., Шебітченко Л. Н. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 2004010064; заявл. 08.01.2004; опубл. 15.05.2006, Бюл № 5/2006
 15. Пат. 75667 Україна, МПК (2006) A01P 17/00, A01P 19/00, B09B 3/00, C07C 15/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних арилокси-, арил- та алкілкарбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 2004010057; заявл. 08.01.2004; опубл. 15.05.2006, Бюл № 5/2006
 16. Пат. 75668 Україна, МПК (2006) B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі заміщених сим-триазинів / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Бурмістр М. В., Лук'яненко В. В., Сандомирський О. В. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 2004010063; заявл. 08.01.2004; опубл. 15.05.2006, Бюл № 5/2006
 17. Пат. 75930 Україна, МПК (2006) B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 2004010065; заявл. 08.01.2004; опубл. 15.06.2006, Бюл № 6/2006
 18. Пат. 76472 Україна, МПК (2006) B09B 3/00. Спосіб переробки багатокомпонентних пестицидних препаратів / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Бурмістр М. В., Лук'яненко В. В., Шебітченко Л. Н., Сандомирський О. В. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № 2004010038; заявл. 08.01.2004; опубл. 15.08.2006, Бюл № 8/2006
 19. Пат. 19869 Україна, МПК (2006) C09D 9/00. Комплексний розчинник для флексографії / Ранський А. П., Кучук М. В. ; заявник та патентовласник Ранський А. П., Кучук М. В. – № u200510415; заявл. 04.11.2005; опубл. 15.01.2007, Бюл № 1/2007
 20. Пат. 78734 Україна, МПК (2006) C10G 75/00, C23F 11/10 (2006.01). Спосіб денатурації нижчих спиртів жирного ряду як інгібіторів гідратоутворення при газодобуванні / Бакулін Є. М., Синюк Б. Б., Сенишин Я. І., Дячук В. В., Атаманчук І. С., Хомин І. І., Мороз А. І., Кичигін М. Ф., Рябцев В. Є., Ранський А. П., Бордій А. П. ; заявник та патентовласник ТОВ «НТВ Інтерпрайсіз». – № 20040705475; заявл. 07.07.2004; опубл. 25.04.2007, Бюл № 5/2007
 21. Пат. 78947 Україна, МПК (2006) C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 135/00, C10M 139/00. Комплексна сполука ариламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти з сіллю міді(І) як модифікуюча домішка до ароматичних поліамідів та склад для антифрикційного покриття / Ситар В. І., Ранський А. П., Панасюк О. Г., Стовпник О. В. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № a200603030; заявл. 21.03.2006; опубл. 25.04.2007, Бюл № 5/2007
 22. Пат. 80065 Україна, МПК (2006) C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 135/00, C10M 139/00. Метал-хелат міді(ІІ) з ариламідом бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуюча домішка до ароматичних поліамідів та склад для антифрикційного покриття / Ситар В. І., Ранський А. П., Стовпник О. В., Панасюк О. Г. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № a200603014; заявл. 21.03.2006; опубл. 10.08.2007, Бюл № 12/2007
 23. Пат. 80636 Україна, МПК (2006) C07F 1/00, C08G 79/00, C08K 13/02 (2006.01), C08L 77/00, C09D 7/12 (2006.01), C09D 177/00, C10M 139/00, C10M 141/00, C10M 155/00, C10M 161/00. Полімерні метал-хелати міді(ІІ) на основі біс-тіоамідів – похідних бензімідазол-2- тіокарбонової кислоти та склад для антифрикційного покриття / Ситар В. І., Ранський А. П., Панасюк О. Г., Стовпник О. В. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № a200603056; заявл. 21.03.2006; опубл. 10.10.2007, Бюл № 16/2007
 24. Пат. 81354 Україна, МПК (2006) C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 139/00, C10M 141/00, C10M 125/02 (2006.01), C08K 13/02 (2006.01), C08K 5/00, C09D 7/12 (2006.01), C09D 177/00. Комплексна сполука міді(ІІ) на основі N-арил- або N-алкіламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад для антифрикційного покриття / Ситар В. І., Ранський А. П., Стовпник О. В., Панасюк О. Г. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № a200603012; заявл. 21.03.2006; опубл. 25.12.2007, Бюл № 21/2007
 25. Пат. 81533 Україна, МПК (2006) C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 139/00, C10M 141/00, C10M 125/02 (2006.01), C08K 13/02 (2006.01), C08K 5/00, C09D 7/12 (2006.01), C09D 177/00. Комплексна сполука міді(ІІ) на основі N-алкіл- або N-ариламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад для антифрикційного покриття / Ситар В. І., Ранський А. П., Стовпник О. В., Панасюк О. Г. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № a200603035; заявл. 21.03.2006; опубл. 10.01.2008, Бюл № 1/2008
 26. Пат. 81834 Україна, МПК (2006) C08K 13/02 (2006.01), C09D 7/12 (2006.01), C10M 125/02 (2006.01), C08K 5/00, C09D 177/00, C07F 1/00, C08L 77/00, C10M 139/00, C10M 141/00, C07F 1/00. Змішанолігандні комплексні сполуки міді(ІІІ) з ариламідами бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуюча домішка до ароматичних поліамідів та склад для антифрикційного покриття / Ситар В. І., Ранський А. П., Панасюк О. Г., Стовпник О. В. ; заявник та патентовласник Український державний хіміко-технологічний університет. – № a200603053; заявл. 21.03.2006; опубл. 11.02.2008, Бюл № 3/2008
 27. Пат. 33393 Україна, МПК (2006) C08L 77/00. Застосування комплексних сполук міді(ІІ) на основі N-арил-, N-алкіламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуючої домішки до ароматичних поліамідів / Ситар В. І., Ранський А. П., Стовпник О. В., Панасюк О. Г. ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – № u200800397; заявл. 11.01.2008; опубл. 25.06.2008, Бюл № 12/2008
 28. Пат. 43462 Україна, МПК (2009) C01B 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю / Ранський А. П., Лук’яненко В. В., Лук’яненко А. В., Боднарук В. М. ; заявник та патентовласник Ранський А. П., Лук'яненко В. В., Лук'яненко А. В., Боднарчук В. М. – № u200811292; заявл. 18.09.2008; опубл. 25.08.2009, Бюл № 16/2009
 29. Пат. 43463 Україна, МПК (2009) C01B 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю / Ранський А. П., Лук’яненко В. В., Лук’яненко А. В., Боднарук В. М. ; заявник та патентовласник Ранський А. П., Лук'яненко В. В., Лук'яненко А. В., Боднарчук В. М. – № u200811294; заявл. 18.09.2008; опубл. 25.08.2009, Бюл № 16/2009
 30. Пат. 47065 Україна, МПК (2009) B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних α-арил(гетарил)оцтової кислоти / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200909021; заявл. 31.08.2009; опубл. 10.01.2010, Бюл № 1/2010
 31. Пат. 48144 Україна, МПК (2009) B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних алкілкарбонових кислот / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200909019; заявл. 31.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл № 5/2010
 32. Пат. 48145 Україна, МПК (2009) B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних арилкарбонових кислот / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Прокопчук С. П. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200909020; заявл. 31.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл № 5/2010
 33. Пат. 48146 Україна, МПК (2009) B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних піридилкарбонових кислот / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Резніченко О. В., Пелішенко С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200909023; заявл. 31.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл № 5/2010
 34. Пат. 49561 Україна, МПК C11B 9/02 (2006.01), C11B 1/10 (2006.01). Спосіб отримання кукурудзяного масла екстракцією / Ранський А. П., Пелішенко С. В., Звуздецька Н. С., Солдатенков П. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200911046; заявл. 02.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл № 8/2010
 35. Пат. 49563 Україна, МПК C12F 3/10 (2006.01). Спосіб переробки сивушної фракції спиртових виробництв / Ранський А. П., Пелішенко С. В., Солдатенков П. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200911048; заявл. 02.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл № 8/2010
 36. Пат. 95681 Україна, МПК (2011.01) B09B 3/00. Спосіб переробки пестицидного препарату на основі етиламонієвої солі 3,6-дихлорпіколінової кислоти / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Резніченко О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № a200911672; заявл. 16.11.2009; опубл. 25.08.2011, Бюл № 16/2011
 37. Пат. 96323 Україна, МПК (2011.01) B09B 3/00, A62D 3/00. Спосіб переробки пестицидного препарату на основі діетаноламонієвої солі 2-оксо-4-хлорбензтіазолініл-3-оцтової кислоти / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Резніченко О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № a200911673; заявл. 16.11.2009; опубл. 25.10.2011, Бюл № 20/2011
 38. Пат. 96324 Україна, МПК (2011.01) B09B 3/00, A62D 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі акіл(діалкіл)амонієвих солей хлорвмісних арилкарбонових кислот / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Резніченко О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № a200911718; заявл. 16.11.2009; опубл. 25.10.2011, Бюл № 20/2011
 39. Пат. 65804 Україна, МПК (2011.01) B09B 3/00. Спосіб вилучення іонів цинку із промивних вод електрохімічного цинкування та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів / Ранський А. П., Петрук Р. В., Степанов Д. В., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Полонець О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201108329; заявл. 04.07.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл № 23/2011
 40. Пат. 66946 Україна, МПК (2012.01) B09B 3/00, C02F 1/62 (2006.01). Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів міді(ІІ) з промивних вод електрохімічного мідніння / Ранський А. П., Тітов Т. С., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Полонець О. В. ; Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів міді(ІІ) з промивних вод електрохімічного мідніння
 41. Пат. 66945 Україна, МПК (2012.01) B09B 3/00, C02F 1/62 (2006.01). Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів нікелю(ІІ) з промивних вод електрохімічного нікелювання / Ранський А. П., Ткаченко С. Й., Панченко Т. І., Гордієнко О. А., Полонець О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201108119; заявл. 29.06.2011; опубл. 25.01.2012, Бюл № 2/2012
 42. Пат. 69634 Україна, МПК (2012.01) B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичного фосфоровмісного пестицидного препарату диметоат / Ранський А. П., Петрук Р. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201111880; заявл. 10.10.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл № 9/2012
 43. Пат. 69635 Україна, МПК (2012.01) B09B 3/00. Спосіб переробки високотоксичного фосфоровмісного пестицидного препарату диметоат / Ранський А. П., Петрук Р. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201111881; заявл. 10.10.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл № 9/2012
 44. Пат. 69639 Україна, МПК (2012.01) C01B 21/00. Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю / Ранський А. П., Тітов Т. С., Бондарчук О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201111887; заявл. 10.10.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл № 9/2012
 45. Пат. 69645 Україна, МПК (2012.01) C01B 21/00. Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю / Ранський А. П., Тітов Т. С., Безвозюк І. І., Полонець О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201111896; заявл. 10.10.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл № 9/2012
 46. Пат. 69780 Україна, МПК (2012.01) C01B 21/00. Спосіб утилізації сірковуглецю головної фракції коксохімічних виробництв та пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот / Ранський А. П., Тітов Т. С., Гордієнко О. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201113233; заявл. 09.11.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл № 9/2012
 47. Пат. 70039 Україна, МПК (2012.01) B09B 3/00. Cпосіб утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв та пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот / Ранський А. П., Тітов Т. С. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201113204; заявл. 09.11.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл № 10/2012
 48. Пат. 71736 Україна, МПК C02F 1/58 (2006.01), C02F 1/62 (2006.01). Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі Стануму та Бісмуту промивних вод гальванічних виробництв / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Прокопчук С. П., Полонець О. В., Тітов Т. С. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201200209; заявл. 06.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл № 14/2012
 49. Пат. 71740 Україна, МПК C02F 1/58 (2006.01), C02F 1/62 (2006.01). Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі Стануму та Ніколу промивних вод гальванічних виробництв / Ранський А. П., Полонець О. В., Євсєєва М. В., Тітов Т. С., Гордієнко О. А., Ющенко Т. І. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201200227; заявл. 06.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл № 14/2012
 50. Пат. 71743 Україна, МПК C02F 1/58 (2006.01), C02F 1/62 (2006.01). Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі Купруму та Цинку промивних вод гальванічних виробництв / Ранський А. П., Звуздецька Н. С., Полонець О. В., Тітов Т. С., Євсєєва М. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201200232; заявл. 06.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл № 14/2012
 51. Пат. 71734 Україна, МПК C02F 1/58 (2006.01), C02F 1/62 (2006.01). Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі Аргентуму та Стибію промивних вод гальванічних виробництв / Ранський А. П., Полонець О. В., Прокопчук С. П., Петрук Р. В., Горобець А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201200207; заявл. 06.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл № 14/2012
 52. Пат. 71735 Україна, МПК C02F 1/58 (2006.01), C02F 1/62 (2006.01). Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі Стануму та Цинку промивних вод гальванічних виробництв / Ранський А. П., Звуздецька Н. С., Полонець О. В., Прокопчук С. П., Петрук Р. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201200208; заявл. 06.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл № 14/2012
 53. Пат. 71742 Україна, МПК C02F 1/58 (2006.01), C02F 1/62 (2006.01). Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі Стануму та Плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв / Ранський А. П., Полонець О. В., Звуздецька Н. С., Гордієнко О. А., Ющенко Т. І., Горобець А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201200231; заявл. 06.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл № 14/2012
 54. Пат. 83254 Україна, МПК C08F 2/24 (2006.01), C08F 220/14 (2006.01), C08F 220/18 (2006.01). Спосіб отримання клейових дисперсій (спів)полімерів / Ранський А. П., Чорнопищук А. М. ; заявник та патентовласник Ранський А. П., Чорнопищук А. М. – № u201304454; заявл. 09.04.2013; опубл. 27.08.2013, Бюл № 16/2013
 55. Пат. 85826 Україна, МПК F23G 5/027 (2006.01), C10G 1/02 (2006.01). Спосіб переробки органічних побутових відходів методом піролізу / Бортишевський В. А., Буговський І. М., Гладковський Д. В., Килимистий С. М., Ранський А. П. ; заявник та патентовласник Бортишевський В. А., Буговський І. М., Гладковський Д. В., Килимистий С. М., Ранський А. П. – № u201311942; заявл. 11.10.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл № 22/2013
 56. Пат. 93608 Україна, МПК (2014.01) C01B 21/00. Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю / Ранський А. П., Тітов Т. С., Прокопчук С. П., Авдієнко Т. М. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201404292; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл № 19/2014
 57. Пат. 93610 Україна, МПК (2014.01) C01B 21/00. Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю / Ранський А. П., Тітов Т. С., Безвозюк І. І., Балалаєв О. К. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201404296; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл № 19/2014
 58. Пат. 93606 Україна, МПК (2014.01) A01N 37/18 (2006.01), A01P 21/00. Застосування п-толуїдиду тіобензойної кислоти як стимулятора росту сільськогосподарських рослин / Ранський А. П., Діденко Н. О., Гордієнко О. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201404285; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл № 19/2014
 59. Пат. 93611 Україна, МПК (2014.01) A01P 21/00, C01G 51/00, A01N 37/18 (2006.01). Біс(N-p-толуїдато тіобензойної кислоти)кобальту(ІІ), сольватованого ізопропіловим спиртом, який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин / Ранський А. П., Діденко Н. О., Гордієнко О. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201404308; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл № 19/2014
 60. Пат. 93609 Україна, МПК A01N 37/18  (2006.01). Біс(N-p-анізидато тіобензойної кислоти)купруму(II), який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин / Ранський А. П., Діденко Н. О., Панченко Т. І. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201404294; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл № 19/2014
 61. Пат. 93605 Україна, МПК (2014.01) A01N 37/18 (2006.01), C01G 9/00, A01P 21/00. Біс(N-p-толуїдато тіобензойної кислоти)цинку, який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин / Ранський А. П., Діденко Н. О., Гордієнко О. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201404277; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл № 19/2014
 62. Пат. 93607 Україна, МПК (2014.01) A01N 37/18 (2006.01), C01G 3/00, A01P 21/00. Біс(N-фенілтіопіколінамідато)-купруму(ІІ), який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин / Ранський А. П., Діденко Н. О. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201404290; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл № 19/2014
 63. Пат. 93612 Україна, МПК A01N 37/18 (2006.01). Біс(бензімідазол-2-N-феніл)карботіоамідато кобальту(ІІ), який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин / Ранський А. П., Діденко Н. О. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201404310; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл № 19/2014
 64. Пат. 120124 Україна, МПК G01N 31/16 (2006.01). Спосіб визначення сірководню та летких меркаптанів в газовому конденсаті / Білинський Й. Й., Ранський А. П., Городецька О. С., Білинська В. П. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201703775; заявл. 18.04.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл № 20
 65. Пат. 126163 Україна, МПК (2018.01) C01G 55/00. Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук / Ранський А. П., Панченко Т. І., Євсєєва М. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201712879; заявл. 26.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл № 11
 66. Пат. 129202 Україна, МПК (2018.01) C01G 55/00. Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук купруму(ІІ) та ніколу(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом / Панченко Т. І., Ранський А. П., Євсєєва М. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201804083; заявл. 16.04.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл № 20
 67. Пат. 129207 Україна, МПК (2018.01) C01G 55/00. Спосіб синтезу стибій(ІІІ) та бісмут(ІІІ)вмісних координаційних сполук купруму(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом / Євсєєва М. В., Панченко Т. І., Ранський А. П. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201804132; заявл. 16.04.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл № 20
 68. Пат. 134391 Україна, МПК C01B 32/30 (2017.01) C01B 32/36 (2017.01) B01J 20/34 (2006.01). Спосіб регенерації суміші активованого вугілля та кізельгуру від органічних забруднювачів / Ранський А. П., Худоярова О. С., Гордієнко О. А., Крикливий Р. Д., Тітов Т. С. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201812909; заявл. 26.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл № 9
 69. Пат. 139177 Україна, МПК C01B 17/22 (2006.01), C01B 17/16 (2006.01). Спосіб очищення промислової стічної води від сульфід- та гідросульфід-іонів / Ранський А. П., Худоярова О. С., Гордієнко О. А., Тітов Т. С., Церклевич Д. Р., Коріненко Б. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201906138; заявл. 03.06.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл № 24
 70. Пат. 142299 Україна, МПК (2020.01), C01G 19/00, C01G 3/14 (2006.01), C07C 281/06 (2006.01). Спосіб синтезу станумвмісних координаційних сполук купруму(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом / Сидорук Т. І., Євсєєва М. В., Ранський А. П., Ющенко Т. І. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201912110; заявл. 21.12.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10
 71. Пат. 142719 Україна, МПК (2020.01), C01G 55/00, C01G 29/00. Спосіб синтезу стибій(ІІІ)- та бісмут(ІІІ)вмісних координаційних сполук ніколу(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом / Сидорук Т. І., Євсєєва М. В., Ранський А. П. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201911891; заявл. 13.12.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12
 72. Пат. 146975 Україна, МПК (2021.01), C10M 175/02 (2006.01), C01B 32/00, B01J 20/34 (2006.01). Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних олив / Худоярова О. С., Гордієнко О. А., Тітов Т. С., Ранський А. П., Коріненко Б. В., Петров О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u202007009; заявл. 02.11.2020; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13